Regnskap Norge støtter forslag om å avvikle skattetrekkskonto

Direkte innbetaling av forskuddstrekk er en forenkling i lønnsprosess og avstemming.

Del
Avvikling av skattetrekkskonto vil gi økt avkasting til staten. Dette er midler som bør komme næringslivet til gode. Foto: Getty Images

Finansdepartementet sendte i mars forslag om endret forfallstidspunkt for forskuddstrekk og avvikling av skattetrekkskonto på høring. Les vår omtale av høringssaken her.

Regnskap Norge foreslår lenger forfallstid

Forskuddstrekk skal etter forslaget innbetales første virkedag etter lønnsutbetaling. Lønnskjøring mot slutten av ukene og bankenes treghet med kjøring av betalingstransaksjoner krever etter Regnskap Norges oppfatning lenger tid. Vi har derfor i stedet foreslått forfallstid på to virkedager.

Korreksjoner med krav om tilbakebetaling av forskuddstrekk må etter vårt syn følge samme forfallstid som ved innbetaling. Rask tilbakebetaling kan være viktig for arbeidsgivers likviditet.

Vil føre til økt avkasting for staten

Skatteetaten vil ved direkte innbetaling av forskuddstrekk kunne følge opp eventuelle misligheter på et tidligere tidspunkt. Vi mener at dette er et viktig tiltak for å bekjempe arbeidslivskriminalitet.

Staten har et betydelig potensial for økt avkasting ved tidligere innbetaling av forskuddstrekk. Etter våre beregninger beløper dette seg til rundt 15,6 milliarder for et år med utgangspunkt i antall sysselsatte og median lønn fra Statistisk sentralbyrå, lønningsdag den 15. i hver måned, skattetrekk 30 % og 2 % avkastning.

Dette er vesentlige midler som bør komme næringslivet til gode gjennom investering i nye forenklingsprosjekt eller annet.

Les hele høringssvaret vårt her.