Skattemeldingen - i 2023 kan du søke utsettelse for alle kunder

Regnskapsførere og revisorer kan i år søke om 30 dagers utsettelse for levering av skattemelding.

Del

Skatteetaten har i samarbeid med Regnskap Norge og Økonomiforbundet kommet frem til at det i år, med innføring av nye løsninger i stor skala, er hensiktsmessig at regnskapsførere, revisorer og rådgivere som har behov for utsatt frist, kan søke om dette for alle sine kunder.  

  • Næringsdrivende: Fristen for å levere skattemeldingen for næringsdrivende er 31. mai. Du må søke utsettelse før fristen går ut. Ved utsettelse blir innleveringsfristen 30. juni.
  • Lønnstakere og pensjonister:Fristen for å levere skattemeldingen for lønnstakere og pensjonister er 30. april. Siden dette er en søndag i år, etterfulgt av offentlig høytidsdag på 1. mai, regnes det ikke som for sent om du leverer skattemeldingen eller søknad om utsettelse til og med tirsdag 2. mai. Ved utsettelse blir innleveringsfristen 31. mai.

Det gis ikke utsettelse utover 30 dager. 

Her kan regnskapsførere, revisorer og rådgivere søke om utsatt leveringsfrist av skattemeldingen på vegne av sine kunder.

Dette innebærer at ordinære ordningen med å kunne søke utsettelse for inntil 10 prosent av kundemassen, i 2023 erstattes med mulighet for å kunne søke for alle kundene.

Flere enn 1 000 kunder

Skatteetaten gjør oppmerksom på at dersom det søkes om utsettelse for mer enn 1000 klienter, må det søkes flere ganger med maks 1000 klienter i hver søknad.