Sikkerhetsventilen for næringseiendom – Presiseringer av dokumentasjonsvilkåret fastsatt i skatteforskriften

Endringene får virkning fra og med inntektsåret 2022.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Finansdepartementet har den 28. oktober 2022 i FOR-2022-10-28-1808 fastsatt endringer i skatteforskriften FSFIN § 4-10-11. Endringene følger opp høringsforslaget av 5.5.5022.

De vedtatte endringene presiserer de dokumentasjonskrav som skal gjelde ved verdsettelse av næringseiendom basert på eiendommens «dokumenterte omsetningsverdi», jf. skatteloven § 4-10 syvende ledd tredje punktum.

Forskriftsbestemmelsens ordlyd er fastsatt som følger:

§ 4-10-11.Krav til dokumentasjon

(1) Ved verdsettelse av næringseiendom basert på eiendommens dokumenterte omsetningsverdi, jf. skatteloven § 4-10 syvende ledd tredje punktum, skal dokumentasjonen:

a. tidligst være utarbeidet i det første inntektsåret den skal benyttes for,

b. ære ferdig utarbeidet senest på det tidspunktet det kreves nedsettelse, og kunne fremlegges umiddelbart for skattemyndighetene på forespørsel,

c. ikke være utarbeidet av noen som er i et interessefellesskap med eller er i et nærstående- eller avhengighetsforhold til skattyter,

d. være utarbeidet av noen med relevant, faglig kompetanse til å foreta verdivurdering av næringseiendom, herunder takstmann eller næringsmegler, og

e. inneholde en redegjørelse for vurderingen av eiendommens omsetningsverdi og forutsetningene som denne bygger på.

(2) Som dokumentert omsetningsverdi regnes også eiendommens observerbare omsetningsverdi i inntektsåret det kreves nedsettelse, forutsatt at omsetningen er et fritt salg mellom uavhengige parter.

Nåværende FSFIN § 4-10-11 blir ny § 4-10-12.