Skattemeldingen 2022 - God nyhet om utsettelsesadgangen

De som kan søke om utsettelse til 21. august, økes fra 10 % til hele kundemassen.

Del

Regnskap Norge og andre interesseorganisasjoner reagerte sterkt på at rammen for utsettelse i forrige uke ble satt til kun 10 % av kundemassen. Politikere i Finanskomiteen fra både Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet engasjerte seg også i saken, etter oppfordring overfor hele komiteen fra Regnskap Norge.

Nå har Skattedirektoratet valgt å komme oss i møte.

Alle som har utsettelse til 30.6 og som benytter tjenestene til regnskapsfører eller revisor, kan søke utsettelse til 21. august.

Fristen for å søke utsettelse er 30. juni kl 12. Merk dere tidspunktet!

Utsettelse må søkes via Skatteetatens løsning.

Det gis ikke utsettelse utover 21. august.

Hva med årsregnskap?

Vi presiserer for ordens skyld at utsettelsen over kun gjelder skattemelding for personlig næringsdrivende og selskaper.

Det er ikke endringer i frist for fastsettelse eller innsending av årsregnskap til Regnskapsregisteret.

Vi har for øvrig orientert Regnskapsregisteret om situasjonen med skattemeldingene, og at det er fare for at flere årsregnskap enn vanlig innkommer forsinket. Det kan søkes om ettergivelse av forsinkelsesgebyr, men det er strenge retningslinjer for å få det ettergitt.

Spørsmål om frist for innsending av årsregnskap er for øvrig tatt opp med Finansministeren i skriftlig spørsmål fra Stortinget.