Skattemeldingen 2023 - utsettelse for grupper av skattepliktige

Skattepliktige innen særskatteområder får utsatt frist med skattemeldingen. Utsettelsen gjelder også SDF og deltakere i disse.

Del

Skatteetaten har lagt ut kunngjøring om at disse gruppene får utsatt frist med å levere skattemeldingen:

  • Petroleum: utsettelse til 24. mai
  • Rederi: utsettelse til 30. juni
  • SDF, USDF og NOKUS: utsettelse til 30. juni
    • Frist for deltakerne følger selskapets frist
  • Selskap på Svalbard: utsettelse til 30. juni
  • Vannkraft: utsettelse til 30. august *)
  • Havbruk: utsettelse til 30. august

Gruppene over trenger ikke søke om utsettelse.

SDF er selskap som skal levere selskapsmelding, typisk ANS, DA og KS.

Det er ny skattemelding og programmering av løsninger tilknyttet denne som er bakgrunnen for utsettelsene.

*) 19.04.24: Presisert at dette gjelder vannkraft. I opprinnelig melding fra Skattedirektoratet hadde vi fått opplyst at utsettelsen gjaldt "Kraft".