Skattemeldingen 2023 – Slik skal du rapportere internprising

Tidligere rapporteringsskjema RF-1123 er erstattet med temaet «Kontrollerte transaksjoner/disposisjoner og mellomværende». Temaet har flere felt enn det selskapene skal bruke for inntektsåret 2023. Enkelte felter er frivillig å fylle ut.

Del
I ny skattemelding er det det gjort justeringer i innholdet sammenlignet med RF-1123. Foto: George Milton, Pexels

For inntektsåret 2023 leverer alle virksomheter ny skattemelding. Skattepliktige som har opplysningsplikt om kontrollerte transaksjoner/disposisjoner og mellomværende rapporterer dette under eget tema i skattemeldingen. Opplysningsplikten følger av skatteforvaltningsloven § 8-11 med tilhørende forskrift. 

Skatteetaten opplyser blant annet at det er flere felter selskapene ikke skal bruke for 2023. 

Nye felter under temaet «Kontrollerte transaksjoner/disposisjoner og mellomværender» 

Ved overgangen fra skjema til tema er det gjort justeringer i innholdet sammenlignet med RF-1123. Enkelte poster fra skjemaet er fjernet eller flyttet til andre tema. 

Skatteetaten opplyser at selskapene ikke skal fylle ut alle felter som ligger under temaet i 2023-skattemeldingen. Enkelte felter er frivillig å fylle ut.  

Det er ikke sikkert at alle regnskaps- eller årsoppgjørssystem har opplysninger om hvilke felt selskapet ikke skal bruke eller hvilke felt som er frivillige. Skatteetaten har derfor utarbeidet en samlet oversikt i et eget veiledningsdokument. 

I tillegg kan man benytte Skattemeldingens Veileder (Oversikt over innhold i skattemeldingen). Der finnes følgende tre kategorier av felter:  

  1. Felter der det er markert at selskapet ikke skal gi opplysninger for 2023. Disse er markert med «Skal ikke fylles ut i 2023». 
  2. Felter der veiledningsteksten opplyser at det er frivillig å gi opplysninger. 
  3. Felter der selskapet skal gi opplysninger, hvis det har transaksjoner/disposisjoner og mellomværende knyttet til det aktuelle feltet. 

For kategori 2 og 3 ligger det tilhørende korte veiledningstekster. 

Skatteetaten opplyser ellers at i temaet kan man nå frivillig rapportere kontrollerte transaksjoner/disposisjoners art og omfang per transaksjonsmotpart. Veiledningen gir informasjon om hvilke poster som er frivillige, og hvordan man rapporterer dersom man velger å ikke gi opplysninger om transaksjonsmotpart.