Systemfeil: Søknad om utsatt frist for levering av skattemelding for kunder

Det forekommer tidvis feil i Skatteetatens søknadsløsning ved valg av hvilket foretak du representerer. Hvis regnskapsforetaket ikke kommer opp, søk for eget navn.

Del

Innen fristen 31. mai kan regnskapsførere og revisorer i år søke om 30 dagers utsettelse med levering av skattemeldingen på vegne av alle kunder. Ved bruk av skatteetatens søknadsløsning kan du søke for mange organisasjoner og foretak samtidig ved å laste opp en CSV-fil med organisasjonsnummer (fødselsnummer for enkeltpersonforetak).

Regnskap Norge har gjort Skatteetaten oppmerksom på en teknisk feil i søknadsportalen når regnskapsfører skal velge «Hvilket foretak representerer du?». I utgangspunktet vil regnskapsfører da velge sitt eget regnskapsforetak, men ved en feil i nedtrekksmenyen kommer bare de 11 alfabetisk første foretakene opp, i tillegg til personens eget navn. Dersom regnskapsforetaket ikke er blant de 11 alfabetisk første foretakene, er det dermed ikke teknisk mulig å velge dette.

Skatteetaten har overfor Regnskap Norge erkjent feilen, men rekker ikke å få rettet dette innen fristen for å søke går ut.

Den praktiske løsningen er at regnskapsføreren velger seg selv (eget personlige navn) i stedet for regnskapsforetaket. Skatteetaten bekrefter at dette ikke har noen annen konsekvens enn at kvitteringen i stedet havner på regnskapsføreren personlig. Kvitteringen kan deretter lastes ned og lagres hos regnskapsforetaket.

Når steget for filopplasting av klientlisten er utført, vil kvitteringen umiddelbart komme i neste steg. Denne viser hvilke org. nummer og fødselsnummer som er blitt godkjent, samt hvem som var innlevert og hvem som evt. var søkt fra før (f.eks. av revisor).