Statsbudsjettet 2024: Regnskap Norge forventer reduserte kostnader for næringslivet

Regnskap Norge forventer at regjeringen fjerner den midlertidig økte arbeidsgiveravgiften, reduserer formuesskatten og presenterer konkrete forenklingsforslag for næringslivet.

Del
– Mer enn noensinne er det viktig å redusere administrative byrder og ikke påføre næringslivet nye kostbare rapporteringsoppgaver, sier Rune Aale-Hansen. FOTO: CF-Wesenberg/kolonihaven.no

Regjeringen har de siste årene overrumplet næringslivet med økte skattebyrder samtidig som konkursene øker.

Regnskap Norge er bekymret for svekkede rammevilkår for næringslivet, spesielt for de små og mellomstore bedriftene og forventer at regjeringen fjerner den midlertidig økte arbeidsgiveravgiften, reduserer formuesskatten og presenterer konkrete forenklingsforslag for næringslivet.

Næringslivet er avhengig av forutsigbarhet og trygge rammer

– Det er liten tvil om at fjorårets statsbudsjett var utfordrende for næringslivet. Å øke arbeidsgiveravgiften med 5 % over 750 000 kroner uavhengig av virksomhetens lønnsomhet og uten å utrede de administrative konsekvensene, er et eksempel på nye økonomiske og administrative byrder for næringslivet. I tillegg har skattekostnadene økt betraktelig gjennom økt formueskatt og utbytteskatt. Regnskap Norge frykter at særlig små og mellomstore bedrifter står i fare for nedleggelser og bortfall av arbeidsplasser, sier Rune Aale-Hansen, adm.dir. i Regnskap Norge.

– Mer enn noensinne er det viktig å redusere administrative byrder og ikke påføre næringslivet nye kostbare rapporteringsoppgaver. Den kraftige økningen i konkurser vi har sett i år, viser hvor viktig det er å legge til rette for verdiskaping, vekst og arbeidsplasser over hele landet.

Fjern midlertidig økt arbeidsgiveravgift

Regnskap Norge forventer at den midlertidige arbeidsgiveravgiften på 5 % på inntekter over 750 000 kroner fjernes.

– Innføringen av en midlertidig økt arbeidsgiveravgift var dårlig begrunnet, dårlig utredet og uten hensyn til en virksomhets lønnsomhet, påpeker Aale-Hansen: – Konkurstallene i næringslivet er nå rekordhøy. Regjeringen bør anstrenge seg for å stimulere og ikke svekke næringslivet. Vi forventer derfor at den midlertidige økningen nettopp er det – midlertidig – og fjernes fra og med 2024.

Økt skatteregning

Regjeringen har de siste årene sendt sjokkbølger gjennom næringslivet ved å øke skattebyrden betraktelig. Den samlede skatteregningen har faktisk doblet seg siden regjeringsskiftet, viser en analyse utført av Regnskap Norge.

– Skatteregningen har totalt sett økt kraftig de siste to årene. En fersk analyse vi har gjort viser at virksomheter i år må betale mer i skatt i form av utbytteskatt og selskapsskatt, alene for å finansiere formuesskatten, Regnskap Norge-direktøren.

Forenklingsforslag sparer næringslivet for 30 milliarder

– Både regjeringen og Stortinget har som mål å redusere administrative byrder for næringslivet med 11 milliarder kroner i inneværende stortingsperiode. Det er besparelser vi har sett lite til, sier han: – Regnskap Norge deler ambisjonen om å forenkle hverdagen for landets små- og mellomstore bedrifter. Det vil bidra til et mer konkurransedyktig og levedyktig næringsliv og mer forutsigbare rammebetingelser. Regjeringen er halvveis i sin stortingsperiode. Nå etterlyser vi økt innsats.

– Regnskap Norge har identifisert 38 konkrete forslag som vi har delt med regjeringen. Disse vil potensielt kunne spare næringslivet for 30 milliarder kroner. Rapporten vår beviser at det er mulig å spare næringslivet for kostnader og administrative byrder – om viljen er til stede, avslutter Aale-Hansen.