Sykefravær skaper store regnskapsproblemer

Regnskap Norge ber om fristutsettelse for skattemelding og årsregnskap.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Høyt sykefravær og merbelastning på grunn av koronasituasjonen gjør at mange regnskapsforetak vil få problemer med å overholde fristene for levering av skattemelding og årsregnskap.

Situasjonen er kritisk. Derfor har vi bedt regjeringen gi utsettelse på innleveringsfristene.

Regnskap Norge har nylig gjennomført en undersøkelse blant våre medlemmer. Den viser at henholdsvis 55 prosent av landets regnskapsforetak forventer å få store problemer med å levere skattemeldinger innen fristen, og 42 prosent vil ha problemer med fristen for levering av årsregnskap.

Selv når vi korrigerer for feilmarginer er det ingen tvil om at kapasitetsproblemene har et betydelig omfang. Vi har derfor kontaktet Finansdepartementet og Næringsdepartementet, og anbefalt utsettelse.

Resultatene i Regnskap Norges undersøkelse understøttes av sesongjusterte tall fra SSB, som viser at sykefraværet i 4. kvartal 2021 var 6,75 prosent. SSB påpeker at sykefraværet det siste halvåret er rekordhøyt, og det høyeste på 10 år.

Ingen rask løsning

Dessverre påpeker det store flertallet at midlertidige kapasitetsproblemer kun kan løses ved hjelp av overtidsarbeid. Dette skyldes i all hovedsak to forhold.

For det første sliter mange med å få tak i kvalifisert arbeidskraft, de klarer altså ikke å rekruttere nye medarbeidere til tross for gjentatte forsøk.

For det andre er ikke midlertidig innleie av vikarer eller konsulenter et reelt alternativ:

De fleste påpeker at kjennskap til kunder, rutiner og programvare er en grunnleggende forutsetning for å kunne bidra positivt til merproduksjon. Vikarer må raskt kunne jobbe selvstendig for å faktisk være til nytte, og dette er i praksis umulig. All erfaring tilsier at det må settes av mye tid til opplæring og oppfølging.