Uttaksbeskatning av kunst – dyrt å donere

Det kan bli kostbart å donere kunst til veldedige formål, viser en BFU fra 2021.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Spørsmål om skattemessig behandling av uttak kan være krevende. Saken vi omtaler her handler om en kunstner som ønsker å gi bort (donere) 500 kunstverk til en stiftelse. Tanken er at denne stiftelsen kan forvalte kunstverkene etter kunstnerens bortgang.

Kunstneren driver virksomhet i enkeltpersonforetak. Skattelovens § 5-2 sier at beskatning inntreffer ved uttak til egen bruk og gaveoverføring av formuesgjenstand, vare eller tjeneste. Ved uttak fra enkeltpersonforetak er imidlertid beskatningen begrenset til de tilfeller hvor «kostprisen helt eller delvis er kommet til fradrag ved skattefastsettingen». Ettersom kunstverkene er skapt i kunstnerens eget atelier med bruk av lerret, pensler mv. som er anskaffet til næringen, oppsto spørsmål om uttaksbeskatning.

Dersom verdien på hvert kunstverk settes til kr 100.000 (skjønn) blir uttaksverdien i så fall kr 50 mill., og uttaksskatten på 40-50 % av dette. Dersom verdien er høyere, blir regnestykket selvfølgelig enda alvorligere for kunstneren.

Regnskapsfører tok ikke sjansen på å anbefale transaksjonen uten å innhente en bindende forhåndsuttalelse fra Skatteetaten. BFU’en fra 2021, som er upublisert, konkluderte med skatteplikt.

Denne rettsoppfatningen vil medføre at det kan bli kostbart for en kunstner å gi bort kunstverk også i annen sammenheng, f.eks. gave til TV-aksjonen eller tilsvarende veldedige tiltak.

Saken er omtalt i Skatterett – tidsskrift for skatt og avgift nr. 1/2022.