Om Yrket

En regnskapsførers viktigste oppgave er å hjelper bedrifter med regnskapet. Det er regnskapsføreren sitt ansvar å sørge for at alle relevante opplysninger tas inn i regnskapet slik at det blir både riktig og fullstendig. God og relevant regnskapsinformasjon er helt nødvendig for at bedrifter skal få oversikt over om de faktisk lykkes innen sine forretningsområder. En regnskapsfører skal derfor bidra til å finne ut av hva som går bra, hva som går dårlig og hva som kan gjøres bedre. Regnskapsføreren er også en viktig samtalepartner for sine kunder, og bruker mye tid på å finne gode løsninger på deres økonomiske utfordringer.

Personlige egenskaper

For å bli regnskapsfører bør du være interessert i tall, analytisk, nøyaktig og kunne sette deg inn i lover og regler. Du bør også like å bruke ulike dataprogrammer og –systemer, og du bør være nysgjerrig på hvordan teknologi kan gjøre regnskapsproduksjon mer effektivt. I tillegg bør du være utadvendt og glad i å kommunisere med ulike mennesketyper.

Karrieremuligheter

Det finnes mange spennende muligheter innen regnskap. Du vil møte et godt arbeidsmarked og kan jobbe i både privat og offentlig sektor. Dine ambisjoner og prioriteringer vil være avgjørende for karriereutviklingen. Noen inntar ledende posisjoner i en regnskapsbedrift, mens andre bekler økonomi- og regnskapsfunksjoner i næringslivet for øvrig.

Med tilstrekkelig utdannelse og erfaring kan regnskapsførere oppnå autorisasjon. Det vil si at du som regnskapsfører kan hjelpe andre virksomheter enn den du er ansatt i med regnskapet. En autorisert regnskapsfører kan starte eget regnskapsbedrift og påta seg oppdrag fra sine kunder.

Over 400 000 norske bedrifter har valgt å overlate sine økonomi- og regnskapsfunksjoner til en profesjonell regnskapsbedrift. I dette markedet ser vi at ny teknologi, skytjenester og digitale løsninger er i ferd med å automatisere store deler av regnskapsproduksjonen. Arbeidsprosessene som ligger til grunn for å utarbeide regnskaper vil derfor bli langt mer effektive i fremtiden.

Dette betyr at ved å jobbe i en regnskapsbedrift vil du få bruk for et bredt register av kunnskaper innenfor det økonomiske fagområdet. Alt fra arbeidsflyt, organisering og programvare til rapportering og kundemøter. Vi tror også at bransjen vil tilby et stort spekter av regnskapsrelaterte rådgivningstjenester i tiden fremover. Eksempler på slike tjenester er bistand ved fusjoner, verdivurderinger og økonomisk analyser. Dette representer et stort potensiale for regnskapsbedriftene, og vil by på mange interessante arbeidsoppgaver for de ansatte. Regnskap er altså langt mer enn hva mange tror.

Livslang læring

Regnskap er et fagområde hvor det stadig skjer endringer og det er svært viktig å holde seg faglig oppdatert. Derfor må autoriserte regnskapsførere løpende ta etterutdanning. Dersom du jobber i regnskapsbransjen vil arbeidsgiver vanligvis sørge for at du får vedlikeholdt og påbygget din kompetanse – betalt og i arbeidstiden. Ikke mange yrker kan skilte med så gunstige etterutdanningsordninger.

Lønn

Gjennomsnittlig årslønn for statsautoriserte regnskapsførere var 797 214 kroner i 2023. I tillegg får mange betalt for overtidsarbeid, de får dekt frynsegoder som fri telefon og pc, og en del får også bonus.

Få et innblikk i arbeidsdagen til en autorisert regnskapsfører

Er du nysgjerrig på regnskapsføreryrket?

Det kan vi forstå! Yrket er både fleksibelt, variert og trygt. I Bli regnskapsfører-universet blir du kjent med folk i bransjen, arbeidshverdagen og utdanningen som kreves. 

Bli regnskapsfører du også