Bakgrunn og formål

Foreningsbasert kvalitetskontroll ble opprinnelig etablert som en prøveordning i 1996, tre år etter lov om autorisasjon av regnskapsførere trådte i kraft.

Allerede i 1997 ble kvalitetskontroll vedtektsfestet og formulert som en forutsetning for medlemskap i foreningen.    

I perioden fra 1993 til 1999 ble regnskapsførerloven administrert av «Autorisasjonsstyret for regnskapsførere». Dette styret ble oppnevnt av Finansdepartementet, men var et organ underlagt tilsyn av Finanstilsynet. De hadde primært ansvar for å behandle søknader, og føre registrer over de til enhver tid autoriserte regnskapsførerne.

I 1999 ble Autorisasjonsstyret lagt ned, og forvaltningen av autorisasjonsordningen ble flyttet direkte under Finanstilsynet. I 2006 ble det inngått en avtale om samarbeid på kontrollområdet mellom Regnskap Norge og Finanstilsynet. Samarbeidsavtalen ble revidert i 2012, og i denne utgaven ble det presisert at alle autoriserte regnskapsførere tilknyttet en regnskapsbedrift med medlemskap i Regnskap Norge skal omfattes av kontrollen, uavhengig av om de har et personlig medlemskap i foreningen eller ikke.

Formål med kontrollordningen

Kontrollordningen har som formål å sikre at medlemmene utøver sin virksomhet i samsvar med lovgivning og kravet til god regnskapsføringsskikk. 

Dette skal bidra til at både private og offentlige interessenter kan stole på at medlemsbedriftene:

  • Følger relevante lover, forskrifter, standarder og krav.
  • Utfører regnskapsoppdragene med høy grad av forretningsmessig profesjonalitet.
  • Leverer enhetlig og høy kvalitet på produserte regnskaper.
  • Tar ansvar for å avdekke og forebygge økonomisk kriminalitet.