Kvalitetskontroll

Informasjon til deg som skal ha kvalitetskontroll høsten 2020

Du skal snart ha kvalitetskontroll, og i år vil kontrolløren ikke møte deg fysisk. På grunn av situasjonen med Korona blir kontrollene gjennomført ved hjelp av videomøte. Kontrollørene bruker systemet Microsoft Teams til dette, og på denne siden vil vi hjelpe deg med forberedelser til å benytte Teams.