Kontrollskjema i PDF

Kvalitetskontrollen er basert på sjekkpunktene i to standardiserte skjemaer, henholdsvis et kvalitetskontrollskjema og et oppdragskontrollskjema.

Regnskapsforetak som blir valgt ut til kontroll skal besvare kvalitetskontrollskjemaet (kontrollskjema på foretaksnivå) minimum 14 dager før kontrolldato. Oppdragskontrollskjema fylles ut av kontrolløren på selve kontrolldagen.

Begge skjemaene er digitale, og del av en egenutviklet webløsning som Regnskap Norge benytter til å administrere kontrollordningen. Regnskapsforetak som blir valgt ut til kontroll vil få tilgang til webversjonen av kontrollskjemaet i god tid før kontrollen finner sted. 

For å synliggjøre hva kvalitetskontrollen faktisk omfatter har vi laget PDF-versjoner av skjemaene. Merk at skjemaene inneholder aktive lenker til relevante lover, forskrifter og standarder. Vi anbefaler at medlemsforetak laster ned skjemaene og gjør seg godt kjent med alle sjekkpunktene.

(Kontrollskjema for 2024 legges ut her når de er klare.)