Praktisk gjennomføring av kvalitetskontroll

Kontrollvirksomheten følger kalenderåret og prosessen starter med at administrasjonen i Regnskap Norge identifiserer hvilke medlemsbedrifter som skal kontrolleres inneværende år