samarbeid med finanstilsynet

Samarbeidet med Finanstilsynet bygger på formaliserte retningslinjer og rutiner. I tillegg har Regnskap Norge et samarbeid med Revisorforeningen (DnR) som innebærer frihet til å velge kontrollinstans for felles medlemmer .

Samarbeidet med Finanstilsynet har som formål å utnytte kontrollressurser på en optimal måte, herunder å unngå dobbeltkontroller. Regnskap Norge rapporterer derfor kontrollresultater til Finanstilsynet som deretter innretter sin tilsynsvirksomhet etter dette. Sentrale dokumenter er:

 

Se også

Samarbeid med Revisorforeningen

Avtalen med Revisoforeningen har samme formål som med Finanstilsynet. Samarbeidet innebærer at felles medlemmer selv kan velge om de vil bli kontrollert av Regnskap Norge eller Revisoforeningen (DnR).