Spørsmål og svar

HER VIL DU FINNE OFTE STILTE SPØRSMÅL/PROBLEMSTILLINGER SOM ER RELATERT TIL KVALITETSKONTROLLEN

Kvalitetskontroll

Telefon

23356900

Epost

Kvalitetskontroll@regnskapnorge.no

Våre åpningstider

0800 - 1500

Finner du ikke svarene du er ute etter kan du ta kontakt via epost eller telefon. Du finner kontaktinformasjonen rett ovenfor på høyre side.

Q&A

 • Kvalitetskontrollen kan nås på tre forskjellige måter.

  1. På "Min oversikt" vil du se en boks som viser status på din kontroll. Denne boksen kan du klikke på for å komme direkte inn til din kontroll. 

  2. Du kan gå til kvalitetskontrollen sin åpne side på regnskapnorge.no. Der vil du finne en "Logg inn" knapp.

  3. Skriv inn direkte lenken i nettleseren du bruker. Lenken er: regnskapnorge.no/kvalitetskontrollen

   

  PS: Det er kun den personen som står som kontaktperson som kan logge inn. Hvis du ikke kommer inn i systemet må du kontakte Regnskap Norge.

 • Når du har vært i dialog med kontrollør angående dato for kontroll så vil du ha tilgang til det som heter "Kontrollskjema". Dette skjemaet benyttes av både de som kontrolleres og de som kontrollerer.

  Det er viktig at du fyller ut alle områder i skjemaet (totalt 12 steg). Du skal kun fylle ut venstre delen av skjema, høyre delen er for kontrolløren.

  Når du er ferdig med alle spørsmålene så går du til siste steg (steg 12) og sender inn skjema for godkjenning hos kontrolløren din.

 • Etter at kontrollskjemaet er sendt inn vil kontrolløren få tilgang til skjemaet og se dine svar og innsendte dokumenter. Før kontrolldagen skal kontrolløren foreta en vurdering av dette. Dersom kontrolløren finner innsendte tilfredsstillende vil innsendelsen godkjennes.

  Hvis kontrolløren derimot finner din besvarelse mangelfull vil du bli kontaktet. Du får rettighetene tilbake og du får mulighet til å rette manglene i forkant av kontrolldagen. Deretter kan skjemaet sendes inn på nytt.

 • Etter kontrolldagen vil kontrolløren gjøre ferdig sin del av kontrollskjemaet. Innen 14 dager vil kontrollrapporten med kontrollørens kommentarer og forslag til konklusjon bli tilgjengelig for deg.

  Kontrollen vil bli sendt til kvalitetskontrollutvalget som fastsetter den endelige konklusjonen/vedtaket.

 • Når kontrolløren har vært ute på stedlig besøk hos dere og utført kontrollen vil personen gjøre seg ferdig med arbeidet i de tre skjemaene som kontrolløren benytter.

  Når dette er gjennomført sendes skjema tilbake til deg/dere og det vil være mulig å se igjennom kontrolløren sine kommentarer og svar.

 • Opplever du problemer eller at noe ikke fungerer som det skal så tar du kontakt med Regnskap Norge. Du finner kontaktinformasjon ovenfor.

 • Kvalitetskontrollen benytter seg av automatisk lagring, dette vil si at du ikke vil finne noe lagre knapp noe sted i systemet. 

  Du kan når som helst avslutte arbeidet og logge på senere for å fortsette der du var. Så fort du har skrevet noe i et felt vil det registreres av systemet og lagre dette.