5 kjappe med regnskapsføreren

Hver måned gir vi en ny regnskapsfører fem spørsmål om arbeidshverdagen og bransjen. Elisabeth Lysaker, siviløkonom, autorisert regnskapsfører og lektor i Økoplan AS, forteller i denne utgaven om utfordringer knyttet til hvitvaskingsregelverket.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert
Elisabeth Lysaker i Økoplan AS svarer på 5 kjappe spørsmål i denne utgaven av Regnskap & Økonomi.

Takk til Elisabeth Lysaker, siviløkonom, autorisert regnskapsfører og lektor i Økoplan AS, som svarer på denne utgavens 5 kjappe:

Hva opptar deg profesjonelt akkurat nå?

Høsten er tid for faglig oppdatering og overordna intern kvalitetskontroll.

Vi blir stadig minna om kravene regnskapsfører har for oppfylling av hvitvaskingsregelverket. Hvitvaskingsloven er tungt stoff og kunnskapen må vedlikeholdes og oppdateres. Jeg skulle gjerne sett at rapporten til Finanstilsynet om tematilsyn på hvitvaskingsområdet for regnskapsførere var klar nå, slik at vi kommer enda nærmere fasiten på hva som er god nok etterlevelse av regelverket.

Hva har vært den største utfordringen for deg profesjonelt den siste tiden?

Jeg har studert pedagogikk for økonomifag i tillegg til jobben som regnskapsfører. Det har medført harde prioriteringer, men har samtidig gitt meg ekstra energi og nyttig kunnskap til å utføre jobben min bedre. Mange kunder vil gjøre deler av regnskapsjobben selv, da gjelder det å veilede og være en god pedagog.

Hvordan har du løst utfordringen?

Den har jeg løst sammen med en støttende familie og en heiagjeng av kollegaer.

Del en positiv opplevelse fra jobben den siste tiden, og fortell hvorfor du har opplevd dette som positivt.

Det må være den positive opplevelsen jeg har hatt i over 20 år som kollega med Randi Ytreøy. Nå går hun snart av med pensjon etter 33 år i Økoplan AS. Hun vil bli stående som et forbilde både som regnskapsfører og kollega; en gud på avstemminger, en engels tålmodighet ved opplæring av ansatte og et beundringsverdig kundeengasjement. Jeg har lært mye av henne.

Beskriv regnskapsbransjen 5 år frem i tid

Utviklingen av det papirløse samfunnet fortsetter og systemene blir stadig bedre og mer integrerte, men kunden sitt behov for å bli sett endrer seg ikke. Skal man blir foretrukket som regnskapsfører må man vise interesse for kundens virksomhet utover pliktig rapportering. Relasjonskompetansen er merverdien nå og om 5 år.

 

Ønsker du å bidra til spalten "5 kjappe med regnskapsføreren"? Ta kontakt med Lene N. Sundalskleiv, kommunikasjonsrådgiver i Regnskap Norge, på lene@regnskapnorge.no.