Færre kvinner enn menn i lederstillinger i regnskapsbransjen

Regnskap Norges lønnsundersøkelse avdekker en overvekt av mannlige daglige ledere og styreledere, til tross for at det totalt sett er flere kvinner enn menn i bransjen.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert
Administrerende direktør i Regnskap Norge, Rune Aale-Hansen, er skuffet over kjønnsbalansen i ledende posisjoner i regnskapsbransjen. Foto: CF-Wesenberg.

Som bransjeorganisasjon gjennomfører Regnskap Norge årlig en rekke undersøkelser. En av dem knytter seg til lønnsforhold og likestilling.

– Det som forundrer og skuffer er når vi ser på kjønnsbalansen i ledende posisjoner. Utgangspunktet er at det er flere kvinner enn menn som jobber i regnskapsbransjen. Derfor er det rart at det er flertall av menn i ledende posisjoner, både som daglig leder og styreleder. Vi ser for øvrig også at det er flere kvinner som jobber deltid også i denne bransjen, sier Rune Aale-Hansen, administrerende direktør i Regnskap Norge.

Glasstak eller motvilje?

Både med tanke på likestilling, mangfold og representativitet ville det være naturlig å se mer kjønnsbalanse også i ledende posisjoner: – Skulle vi lagt representativitet til grunn burde det faktisk være flere kvinnelige toppledere enn menn i bransjen, sier Regnskap Norge-direktøren.  

– Vi har ikke sett på årsaken til at tallene er som de er, men vi vil se nærmere på resultatene for å avdekke sammenhengen. Skyldes dette at kvinner ikke tror de er kompetente? Skyldes dette at mannlige styreledere ansetter mannlige ledere – at glasstaket fortsatt gjør seg gjeldende? Eller skyldes dette rett og slett at kvinner ikke ønsker å sitte i lederstillinger? Og hvorfor er det flere kvinner som jobber deltid?

Ifølge SSB utjevnes kjønnsfordelingen blant ledere i Norge gradvis. Regnskap Norge vil fortsette med å undersøke kjønnsfordelingen på ledernivå, for å se om den samme trenden gjelder også i regnskapsbransjen.  

Lik lønn for likt arbeid

Årets lønnsundersøkelse viser samtidig at det er likelønn mellom kvinner og menn i regnskapsbransjen.

– Tallene vi har fått i år bekrefter bildet vi har sett over flere år. Noe av det viktigste, som vi er stolte av å kunne konstatere, er at dette er en bransje med reell likelønn. Kvinner og menn får betalt det samme for den samme jobben, sier Rune Aale-Hansen.

Regnskapsbransjen er en bransje i vekst. Det er også en bransje preget av både bærekraft og teknologiutvikling – som er viktig for mange nye arbeidstakere.

– Derfor må vi vise at bransjen også er moderne og dagsaktuell, og gir like gode karrieremuligheter uavhengig av kjønn, avslutter Aale-Hansen.

Fakta:

Rundt 2 500 har svart på lønnsundersøkelsen som sendes ut årlig til Regnskap Norges over 8 000 autoriserte personmedlemmer. Regnskap Norges medlemsmasse består i dag av 68 prosent kvinner og 32 prosent menn. Av de som svarte på undersøkelsen er 67 prosent kvinner og 33 prosent menn. Det indikerer at sammensetningen er representativ for hele medlemsmassen, som igjen er et speilbilde av regnskapsbransjen.

Andel kvinner vs menn med personalansvar

Totalt 38 prosent av alle respondenter oppgir at de har personalansvar for en eller flere ansatte. Av disse er 32 prosent kvinner og 68 prosent er menn.

Andel kvinner vs menn som er øverste leder

Totalt 17 prosent av alle respondenter oppgir at de er øverste leder / toppleder i et regnskapsbyrå. Av disse er 36 prosent kvinner og 64 prosent menn.

Andel kvinner vs menn som enten har hatt, eller blitt forespurt om å påta seg styreverv

Totalt 25 prosent av alle respondenter oppgir at de enten har hatt, eller blitt forespurt om å påta seg styreverv i en virksomhet tilknyttet regnskapsbransjen. Av disse er 47 prosent kvinner og 53 prosent menn.

Andel kvinner vs menn som jobber deltid

Totalt 9 prosent av alle respondenter oppgir at de jobber deltid. Av disse er 80 prosent kvinner og 20 prosent er menn.