IT-kompetanse og kommunikasjonsferdigheter styrker regnskapsbedriften

Kristine i Wepe Regnskap AS har tatt Regnskap Norges IT-rådgiverprogram. Hva er erfaringene og hvordan bruker de kompetansen?

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert
IT-ansvarlig i Wepe Regnskap AS, mener at kundene vil oppleve at de er blitt enda flinkere til å se og forstå deres behov, lage løsninger som passer dem – og kommunisere på deres premisser.

Kristine Garder Lysaker er IT-ansvarlig i Wepe Regnskap AS og mener hun har hatt stor nytte av å delta på IT-rådgiverprogrammet.

– Programmet gjennomgår mange temaer. Det gir et bredt tverrfaglig påfyll – både med kommunikasjon og den menneskelige biten, og teknisk IT-innsikt. Her bindes det tekniske og det menneskelige sammen, forteller Lysaker.

Programmet er altså ikke en IT-utdanning, men en kombinasjon av rådgivning og generell IT-kompetanse rettet mot bransjen.

Å kunne kommunisere godt med kunden er et konkurransefortrinn

I regnskapsbransjen er kommunikasjonsferdigheter stadig viktigere å beherske. Kontakten med kunden og den gode relasjonen er med på å bygge tillit hos kunden – og gjør det enklere å finne gode løsninger for dem. Relasjonen og innsikten om kunden skiller deg fra andre aktører.

– For å kunne være en attraktiv arbeidsplass og et attraktivt regnskapsbyrå, så er den menneskelige kommunikasjonen og det menneskelige aspektet det som skiller oss fra andre, og gir oss et konkurransefortrinn, mener Lysaker. – Alle kan føre regnskap. Å innrapportere riktig til rett tid er på en måte et minimum. Det er noe alle kan. Og systemene gjør mye av jobben for oss. Derfor er kommunikasjon med kundene noe av det viktigste vi gjør, forteller hun.

– Vi bruker tid på å finne riktig løsning for den enkelte kunden. For å kartlegge kunden og kunne gi en god anbefaling er det viktig å forstå kunden og sette seg inn i kundens behov. Og vi er forskjellige. Det som er det optimale for en kunde, fungerer ikke nødvendigvis godt for en annen. Det å lære å kjenne kundene våre, for å kunne kartlegge dem godt nok, er noe vi i Wepe har jobbet mye med, og som vi vil fortsette med i enda høyere grad, forklarer hun.

Kombinasjonen IT-kompetanse og kommunikasjonsferdigheter

For å finne de gode løsningene for kunden må man ha IT-kompetanse på et overordnet nivå, det vil si å ha oversikt over de løsningene som finnes og følge utviklingen for å holde seg oppdatert.

– Det IT-tekniske utvikles hele tiden. Der blir vi oppdatert fra leverandørene våre, som kan dette veldig godt. Og vi må kunne bruke det riktig. Men vi må også kunne kommunisere det ut til kunden, og kunne forklare hvorfor det er en god løsning for dem. Der er det vi som sitter med helhetskompetansen og kan knytte den opp mot kundens behov. Så for å vite hva de trenger må vi kunne kommunisere med dem for å kartlegge behovet, og videre ha nok IT-kompetanse til å kunne anbefale gode løsninger på en måte kunden forstår, forklarer Kristine.

Erfaringer fra IT-rådgiverprogrammet

Lysakers motivasjon for å delta på programmet var, i tillegg til det faglige, tettere dialog og relasjon med andre i lignende roller i regnskapsbyrå i ulik størrelse. – Vi bygger nettverk og blir oppdatert både på systemer og hva som rører seg i markedet – og får innspill på hva som er viktig for regnskapsbedriften – og hva som må ivaretas når det gjelder retningslinjer og krav. Så programmet er både kunderettet, samtidig som det er nyttig for egen drift, forteller hun.

– Faglig er det alltid viktig å sette seg inn i ny teknologi, og programmet inneholder moduler knyttet til systemforståelse og prosjektledelse, forteller Kristine. – Men modulene som omhandler kommunikasjon og mennesketyper, der man blir bevisst på hvor forskjellig vi mennesker tenker og responderer, er også veldig lærerike, sier hun.

Kristine mener selv hun er blitt mer bevisst på å strukturere informasjon, og på å se IT-løsninger i alle ledd – der prosjekt, system, teknologi, sikkerhet og menneskene som skal bruke systemet inngår.

Hun vil anbefale programmet til alle, uavhengig av størrelsen på regnskapsbedriften. – Uansett størrelse må man kunne IT og drift av IT for å kunne bistå kundene, hevder hun. – Programmet passer for både nyutdannede og dem med mer erfaring, mener Lysaker videre. – I og med at vi jobber så mye i grupper kan vi støtte oss på hverandres erfaring og dele tanker.

– Det er kjempeviktig å få snakket med andre i bransjen, særlig for oss små og mellomstore byråer, sier hun. – Å dele erfaringer med andre er veldig nyttig. Dette er et levende kurs som bidrar til mye bedre oversikt, legger hun til.

Kompetansen kommer kundene til gode

– Jeg tror absolutt at kundene vil oppleve at Wepe er blitt enda flinkere til å se og forstå deres behov, lage løsninger som passer dem – og kommunisere på deres premisser, sier Kristine Garder Lysaker. – Vi er blitt enda bedre rustet til å bidra til kundens verdiskaping, avslutter hun.