– Nettopp det verktøyet regnskapsbedriftene behøver i sitt anti-hvitvaskingsarbeid

I samarbeid med Vipps AS har Regnskap Norge laget et verktøy som vesentlig forenkler norske regnskapsbedrifters arbeid med å etterleve anti-hvitvaskingsreglene. – Interessen hos medlemsbedriftene er enorm, sier Torgeir Sundgot i Regnskap Norge.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert
SJEKKER KUNDENE: – Vi har nå et produkt som vil gjøre kundesjekk og kundekontroll enklere, raskere og bedre, sier Regnskap Norges Torgeir Sundgot. (Foto: Xxxx)

For omtrent et års tid siden inngikk Regnskap Norge et strategisk samarbeid med Vipps AS, og resultatet er i disse dager blitt lansert.

Nyvinningen heter RN Kundesjekk, og det er en SaaS-levert tjeneste som gjør det enklere for regnskapsbedrifter å oppfylle sine forpliktelser etter hvitvaskingsloven som ble innført i 2018.

– Det ble tidlig klart at vi sammen kunne skape et unikt produkt for vår bransje. Vi har brukt året godt og har nå et produkt som vil gjøre kundesjekk og kundekontroll enklere, raskere og bedre. Det forteller Torgeir Sundgot, som har vært prosjektleder for dette arbeidet i Regnskap Norge.

– Vi har rett og slett jobbet hardt for å svare på de viktigste og mest krevende utfordringene som dette regelverket har påført bransjen i form av kundekontroll, dokumentasjon og risikovurdering, sier han.

Krevende detaljer

Et sentralt poeng i utviklingen av produktet har vært å unngå store oppstartskostnader for regnskapsbedriftene

Torgeir Sundgot, Regnskap Norge

Hvitvaskingsloven krever at alle rapporteringspliktige foretak – deriblant regnskapsførere – blant annet skal foreta risikobaserte kundetiltak. Dette innebærer at kundenes identitet må bekreftes, samt at regnskapsbedriften må identifisere reelle rettighetshavere og eventuelle politisk eksponerte personer (såkalte PEP-er). I tillegg må man ta stilling til kundens risikoprofil, og dette skal vurderes løpende så lenge oppdraget varer.

– RN Kundesjekk svarer på alle disse utfordringene. Løsningen avdekker også hvem som er reelle rettighetshavere og henter informasjon fra steder som for eksempel Brønnøysundregistrene, folkeregisteret, sanksjonsregistrene til EU og FN – kort sagt, alle steder som er relevant for å utarbeide en risikoprofil på bedrifter eller personer, fortsetter Sundgot.

Minst like viktig, understreker han, er det at løsningen også dokumenterer at den relevante informasjonen har vært innhentet, samtidig som den løpende avdekker eventuelle endringer som kan påvirke kundeforhold som allerede er innledet – for eksempel etter et valg, som vi så på i forrige utgave av magasinet. Det er også viktig at man kan definere risikoprofil direkte i systemet.

– Et sentralt poeng i utviklingen av produktet har vært å unngå store oppstartskostnader for regnskapsbedriftene som ønsker å ta dette i bruk. Vi tilbyr derfor fri etablering og opplæring, og hver enkelt bedrift kan også legge til brukerne de selv ønsker, sier Sundgot som anbefaler at alle ansatte får tilgang.

Velprøvd teknologi

RN Kundesjekk hviler på eksisterende, velprøvde løsninger for å gjøre alt dette på en etterrettelig måte. Blant annet benytter den Bank ID for å gjøre det mulig for kundene å legitimere seg digitalt, uten personlig oppmøte.

For å lette arbeidet for regnskapsbedrifter ytterligere, er systemet også satt opp med automatikk der det er mulig. Hvis en regnskapsbedrift for eksempel bruker systemet til å sende en oppfordring til alle eksisterende kunder om å legitimere seg, vil systemet automatisk sende ukentlige purringer til alle kunder som ikke har gjennomført en slik legitimering. Dette er med andre ord en enkel måte å bringe kundelisten á jour med identifiseringsplikten som nå er pålagt gjennom lovverket.

Sundgot understreker at det en stor fordel at løsningen er en skybasert tjeneste som lett kan utvikles og forbedres. Han forteller at dette vil bli brukt for alt det er verdt, og at nye funksjoner vil bli lagt til fortløpende.

– RN Kundesjekk er utviklet for å være nettopp det verktøyet regnskapsbedriftene behøver i sitt anti-hvitvaskingsarbeid. Det skal være et levende og vitalt verktøy, som er bygget for, av og med regnskapsbransjen. Og basert på interessen og tilbakemeldingene så langt, virker det som vi har truffet veldig godt med det, avslutter Sundgot fornøyd.