Ny skattemelding gjør årets sesong mer «spennende»

Aksjeselskaper kan levere ny skattemelding i år, mens enkeltpersonforetak må. Det er de faktisk ganske godt i gang med, og her er tipsene du som regnskapsfører behøver for å komme á jour.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert
SKATTEN MIN: 89 prosent av aksjeselskapene KAN, og bortimot 100 prosent av enkeltpersonforetakene MÅ bruke den nye skattemeldingen i år – og det er de godt i gang med, forteller skatteetaten. (Illustrasjonsfoto: Storyblocks)

Benjamin Franklin skrev en gang at det eneste vi kan være sikre på her i verden, er død og skatter. Det gjorde han riktignok helt tilbake i 1789, så det kan godt være at selv han ville følt seg usikker i møte med ny skattemelding anno 2023.

Målet med denne nyvinningen er riktignok at prosessen rundt skatt for bedrifter skal bli tilnærmet like enkel som den er for lønnsmottakere og pensjonister, men enhver oppgradering medfører naturligvis at enkelte ting må gjøres litt annerledes, og sånt finnes det alltid noen som er skeptiske til.

Vi skal se på et par tips som kanskje kan hjelpe til med å luke bort litt av den skepsisen, men først – hvordan ligger bedriftene egentlig an med dette arbeidet?

ENK’ene først ute

Enkeltpersonforetakene er den gruppen som til nå har hatt best anledning til å gjøre seg kjent med nyvinningen. Over 180 000 av dem (og 14 000 aksjeselskaper) leverte gjennom denne ordningen i fjor, og erfaringene var veldig gode. Det passer bra nå som Skatteetaten har gjort den nye skattemeldingen obligatorisk for samtlige 350 000 enkeltpersonforetak fra i år – enten gjennom sitt regnskaps- aller årsoppgjørssystem, eller direkte på skatteetaten.no.

Fristen for innlevering er uforandret og ikke før 31. mai, men som en håndsrekning til selskapene – og deres regnskapsførere – ble skattemeldingen for praktisk talt samtlige norske enkeltpersonforetak i år sluppet 16. mars. Skatteetatens tanke var at regnskapsførerne (eller ENK’ene selv) kunne sette tidligere i gang med de minst kompliserte selskapene, og på den måten gjøre seg kjent med den nye ordningen. Dette har mange alleredebenyttet seg av.

Anette Beichmann– På morgenen fredag den 24. mars kunne vi registrere at 27 000 ENK allerede hadde levert. Det er ennå en liten andel, men det vil stige raskt, sier Anette Beichmann. Hun er prosjektleder i Skatteetatens IT-divisjon, og sammen med sin kollega Lars Vasskog og Regnskap Norges Knut Høylie informerer hun grundig om den nye skattemeldingen i et gratis-webinar på Regnskap Norges nettsider.

En uke senere – på morgenen fredag 31. mars – har antallet innleveringer steget til nær 47 000, 5 800 av dem aksjeselskaper. Beichmann forteller at disse innleveringene har en tendens til å følge en tilnærmet logaritmisk kurve.

– Det vanlige er at rundt en tredjedel av selskapene har levert når vi kommer til midten av mai. Så skyter det fart mot 31. mai, og deretter kommer de som har fått utsatt frist nokså jevnt frem mot 30. juni, sier Beichmann. Hun legger til at løsningen som regnskapsførere kan bruke til å søke om fristutsettelse for inntil 10 prosent av sine kunder, gikk på luften på skatteetaten.no i midten av februar.

Systemene er i gang

Nå er det slik at enkeltpersonforetak leverer både en personlig skattemelding og en næringsspesifikasjon. Noen regnskapssystemer har løsninger som kan hjelpe ENK’ene med begge disse innleveringene, og de kalles «komplette» innsendinger. Andre løsninger hjelper bare med næringsspesifikasjonen og de kalles da «ikke-komplette».

– Nå er det 6 systemer som leverer «komplette» løsninger for enkeltpersonforetak, mens 11 systemer gjør «ikke-komplett» innsending for denne gruppen. Her er det verdt å merke seg at noen systemer tilbyr begge løsninger, så det er altså ikke snakk om 17 systemer til sammen. Disse systemene gjør altså næringsspesifikasjonen for enkeltpersonforetakene, som så bruker skatteetatens løsning for den personlige skattemeldingen, understreker Beichmann.

Hun forteller også at når det gjelder aksjeselskaper, kan 89 prosent av dem benytte den nye skattemeldingen – forutsatt at systemet de benytter seg av, er klart for det.

– Når det gjelder den upersonlige næringsspesifikasjonen, er det ti systemleverandører hvor kundene er i gang med innsendingene i én eller annen grad. Mange av disse har også en løsning for enkeltpersonforetak. Etter det Skatteetaten kjenner til, er det én eller to leverandører som ennå ikke har kunder som har benyttet løsningen til å sende inn, sier hun.

Ting å passe på

Det er viktig å understreke at skattereglene som sådan er uforandret selv om skattemeldingen beveger seg fra skjema til tema, men i denne første runden med ny løsning vil det naturligvis være ekstra viktig for regnskapsførere å passe på å få alle forholdene riktig.

50020885.jpg– Regnskapsførerne bør begynne med å dobbeltsjekke at alt som er i årsoppgjørssystemet er korrekt, og så vil de kanskje verifisere at alt er blitt overført korrekt og fremstår riktig også i Skatteetatens system. Deretter kan de ta med seg de skattemessig forholdene inn i skattemeldingen, sier Jørgen Strøm-Andresen, fagansvarlig Skatt/Advokat i Regnskap Norge. Han gjestet nylig Regnskap Norge-podden for å fortelle om den nye skattemeldingen, og delte noen av sine beste tips:

– Du må også sørge for å få med alt som skal inn på saldo: Salg av driftsmidler som har vært på saldo, slik at avskrivningsdelen blir riktig, bruk av gevinst- og tapskonto der dette er aktuelt, og så videre. Noen skjema er veldig forenklet i år, for eksempel bilskjemaet, og med ny skattemelding har skattemyndighetene gått klart ned på opplysninger de spør om. Det betyr at det rett og slett er mange opplysninger du kanskje er vant til å bli spurt om, som du da ikke lenger blir spurt om, fordi hele strukturen er forenklet i skattemeldingen, sier Strøm-Andresen.

Han oppfordrer alle til både å få med seg gratis-webinaret og å gå inn på Skatteetatens informasjonssider om ny skatteordning for å sjekke at man har fått med seg alt der. Der finnes det detaljerte bruksanvisninger for å levere skattemeldingen, full oversikt over alle endringer i 2023, og mye annet.

– Skatteetaten har lagt inn mange såkalte valideringer i sitt system, for å gjøre det vanskeligere for skattebetalerne å begå feil. Det kan nok være litt uvant, og du må forsikre deg om at prosessen ikke «sporer av» underveis – det er viktig å kontrollere at dere mottar kvittering for godkjent skattemelding, ellers er dere ikke i mål, sier han.

Ikke alle selskaper kan bruke ny skattemelding i år – disse må vente:

  • Kraft (Olje/elektrisitet)
  • Rederi
  • Petroleum
  • NOKUS
  • Samvirkeforetak