Prisen på regnskapstjenester må snart stige

Gjennom pandemien økte prisen på revisjonstjenester dobbelt så mye som prisen på regnskapstjenester, og samtidig har «alt» blitt dyrere. Dette kan ikke vedvare.

Del
Gitt de vesentlig økte kostnadene den siste tiden, er det bare et tidsspørsmål før flere regnskapsførere kommer til å måtte øke prisene sine ytterligere. (Illustrasjonsfoto: Storyblocks.com)

Statistisk sentralbyrå (SSB) utgir en kvartalsvis oppdatert statistikk over utviklingen i prisbildet for både regnskaps- og revisjonstjenester.

Tallene fra SSB viser at fra 2011, det året Norge fulgte svenskenes eksempel og avskaffet revisjonsplikten for små foretak, begynte regnskapsforetakene sakte, men sikkert å hente inn igjen forspranget til revisjonsforetakene.

Konsekvenser for prisbildet

Prisutvikling regnskaps- og revisjonstjenester 2006-2023SSB-tabell 09.529 er en indeks for regnskaps- og revisjonstjenester, rebasert til 100 i 2010. Merk hvordan regnskapstjenester rykker fra revisjonstjenester fra ca. 2011. (Kilde: SSB.no)

Kanskje handlet det mer om at bremsene kom på hos revisorene enn om at regnskapsførerne kastet sine hemninger over bord i prissetting og fakturering. Revisorene hadde i alle år hatt et produkt som alle norske bedrifter måtte ha, og når de først hadde valgt seg en revisor, byttet de sjelden. Den tradisjonen falt med revisjonsplikten.

Da mindre selskaper plutselig fikk lov til å si takk og farvel til revisor, gjorde rundt halvparten av 300 000 norske aksjeselskaper nettopp det i løpet av få år. Enkelte mindre revisjonsselskaper mistet da opptil halvparten av kundene sine. Selv om dette var småkunder med beskjedne revisjonshonorarer, utløste det en helt ny konkurransesituasjon for revisorene. Det kan ha bidratt til å legge en demper på prisveksten.

Men da Norge gikk i lockdown på grunn av pandemien, var det tydeligvis slutt: «No more mr. (Nice) Price Guy», om det går an å si. Fra 2020 til 2021 økte revisorene omsetningen 8,2 prosent, og bransjen passerte for første gang 10 000 ansatte, ifølge Revisorforeningens egne tall.

Prisutvikling-2020-2023_800×872.jpg

SSBs prisindeks rebasert fra første kvartal i 2020 til og med første kvartal 2023. Merk hvordan revisjon (i rødt) drar fra regnskap, særlig etter 2. kvartal i 2021. (Kilde: SSB.no)

Det tallene fra SSB viser, er at prisen på regnskapstjenester økte 7,8 prosent fra 1. kvartal 2020 til 4. kvartal 2022. For revisjonstjenester, derimot, lå tilsvarende vekst like i overkant av det dobbelte: 15,7 prosent.

Årsaker til prisdifferansen

Én mulig årsak er at det kan ha vært enklere for å prise og kreve full betaling for bistand, attestasjoner og annet merarbeid de utførte for kundene i forbindelse med ekstraordinære støtteordninger under pandemien.

Dette virker intuitivt – når en aktør som vanligvis bare er i kontakt med kunden en gang eller to gjennom året plutselig må gjøre noe ekstra, kan det være enklere for begge parter å se at dette skal prises i tillegg til de vanlige leveransene. Når man derimot er en som jevnlig hjelper kundene, kan det være enklere både for kunde og regnskapsfører å tenke at nye støtteordninger er «mer av det samme». Likevel er det vanskelig å anslå hvor stor denne effekten er.

En annet utfordring kan være at enkelte regnskapsforetak ikke har funnet riktig prisingsmodell for å ta ut sin del av effektiviseringsgevinsten fra nye integrasjoner, IT-verktøy eller andre løsninger som sparer dem tid i det daglige arbeidet. Da kan konsekvensen bli at de fører færre timer på kunden og samlet sett får lavere betaling for oppdraget. Dersom regnskapsforetaket ikke samtidig øker timeprisen, må de selv bære alle økninger i faste kostnader.

Bedring på vei

Og økte kostnader har det jo vært en del av det siste året: De aller fleste økonomisystemer har steget mye mer i pris enn KPI, lønnsveksten i regnskapsbransjen var historisk høy i fjor, prisveksten ellers i samfunnet har tatt av, og dessuten har både rentene økt og kronekursen falt.

SSBs statistikk viser at det vanligvis er i første kvartal at regnskapsførerne foretar hovedjusteringen av prisene sine, og da tallene for første kvartal 2023 kom 25. mai, viste det seg at året ikke var noe unntak. Denne gang var prisøkningen på 5 indekspoeng – høyere enn den ordinære prisveksten, og prosentmessig på høyde med tilsvarende kvartal tilbake i 2017.

I samme periode økte prisen på revisjonstjenester «bare» 1,7 indekspoeng. Alt dette kan indikere at regnskapsførerne igjen er i gang med innhentingen, men hvis vi rebaserer indeksen til 1. kvartal 2020, ser vi at revisorenes prisøkning gjennom pandemien fremdeles er betydelig høyere enn regnskapsførernes.

Fra august av kommer Magasinet i en artikkelserie derfor til å hente frem tips og råd fra ulike kilder til riktig prissetting for regnskapstjenester – og andre tiltak som både regnskapsforetak og kundene deres kan bruke for å styrke lønnsomheten.