Tryggere kompetanse, mer lønnsomme produkter og (enda) bedre rådgivning

I en hverdag hvor «alt» later til å bli dyrere, er du kanskje på utkikk etter noe som kan gi regnskapsforetaket ditt høyere og mer lønnsom omsetning? Da kan en styrkning av de ansattes IT-kompetanse være en god investering.

Del
Regnskap Norges sertifiseringsprogram for IT-rådgivere er et populært tilbud. (Illustrasjonsfoto: Storyblocks)

Hvor regnskap slutter og hvor IT begynner er en grensedragning som blir stadig mer uklar for regnskapskundene etter hvert som forretnings- og regnskapssystemer knyttes stadig tettere sammen i mange bedrifter.

Ikke alle klarer å følge denne digitale utvikingen, og bedrifter som henger etter, kan bli sittende med lengre ledetider, høyere kostnader og lavere marginer. Det kan etter hvert gjøre dem til mindre interessante (les: mindre lønnsomme) regnskapskunder for din virksomhet.

Heldigvis finnes det håp. Regnskapsforetak er ofte tett på kundene sine, og vet følgelig mye om hvordan det går. Det gir dem ikke bare en ideell posisjon til å fungere som rådgiver, det gir også foretak og kunde en felles oppside i at regnskapsforetaket fyller denne rollen: Foretaket kan få en tettere relasjon til en mer solid kunde, og kunden kan effektivisere og modernisere driften gjennom å forsterke samarbeidet med en leverandør de allerede kjenner og stoler på.

IT som dobbelt konkurransefortrinn

Likevel sliter de fleste regnskapsforetak med å innta rådgiverrollen. I en tidligere artikkel har vi påpekt at regnskapsforetakenes rådgiveromsetning knapt har beveget seg siden 1980-tallet, og at den bare steg fra 7,5 til 8,0 prosent av omsetningen i perioden 2018-2022.

Samtidig er økt digitalisering et fenomen som kan bety mye også for et regnskapsforetaks egen evne til å drive effektivt. Mer automatisering, tettere integrasjoner og bedre prosesser kan endre kostnadsbildet og øke styringsfarten, men til dette trenger foretaket oppdatert IT-kompetanse. Det er ikke gitt at den som skal besitte denne IT-kompetansen på foretakets vegne behøver å være statsautorisert regnskapsfører, men det er heller ikke gitt at foretaket kan holde seg med en slik ressurs som ikke genererer inntekter.

En satsning på økt IT-kompetanse i foretaket kan derimot gi dobbel uttelling. Regnskap Norges sertifiseringsprogram for IT-rådgivere kombinerer derfor IT-kunnskap, forholdet til kunder og rådgivningstrening på en unik måte, komplett med kompetanse som kan ha like stor verdi inad i foretaket som ut mot kundene. Og skulle regnskapsforetaket ha en statsautorisert regnskapsfører som vil styrke karrieremulighetene sine med en slik sertifisering, kan det være nyttig å vite at dette programmet kvalifiserer som 7 oppdateringstimer på RF-regelverk, 4,5 på Foretaksrett og 27,5 timer på Annet.

Trygghet til å ta rollen

40430340.jpg– Målet med programmet er å sette deltakerne i stand til å skape nye produkter og tjenester som regnskapsforetaket kan tilby kundene sine. Kravet for å kunne delta, er bare at du har generell kompetanse innen bruk av kontorstøttesytemer og en god porsjon interesse for å lære nye ting. Deltakerne behøver med andre ord ikke å være IT-eksperter, men de må gjerne være kontorets superbruker på økonomisystemet, for eksempel, sier Geir Sandvik, Fagansvarlig IT & PMO i Regnskap Norge, og han oppfordrer interesserte kandidater til å ta kontakt dersom de er usikre på om de har det som skal til.

Sandvik forteller at det er andre gang programmet arrangeres, og at tilbakemeldingene fra første kull viste at det er et stort behov i regnskapsbransjen for denne typen kompetanse. Faktisk er 10 av de 20 plassene på årets kull allerede solgt, så her begynner det å haste for de som vil være med.

– Kundene tørster etter gode råd, og dette programmet setter deg i stand til både å kunne møte den etterspørselen og knytte kundene tettere til deg. Programmet gir deltakerne innsikt som vil være nyttig for å utvikle seg som verdsatte medarbeidere og ettertraktede rådgivere, sier han.

God investering

– Arbeidsformen på programmet var spennende, med både forelesning og gruppearbeid hvor vi måtte «gi litt av oss selv», sier Kristine Garder Lysaker i Wepe Regnskap AS, som deltok på første kull av IT-rådgiverprogrammet i 2022.

Hun forteller at det var svært nyttig med den såkalte SDI-testen som alle deltakerne gjennomgikk, og som lærte dem mye om seg selv.

– Ikke minst lærte vi mye om kommunikasjon, både internt i eget foretak og ut mot kunder, for å nå frem til ulike mennesker med ulike budskap. Vi lærte også mye om IT-infrastruktur for områder som sikkerhet og GDPR, som også er nyttig med tanke på kvalitetssikringsarbeid og ting i relasjon til dette. Jeg vil absolutt anbefale ethvert regnskapsforetak å ha en person som har deltatt på dette programmet, sier hun videre.

Sandvik forteller at årets versjon av sertifiseringsprogrammet IT-rådgiver starter 28. september 2023, og går over fem moduler frem til programmet rundes av den 5. desember.

– Tre av samlingene er fysiske, og disse har vi lagt til idylliske Lily Country Club like ved Oslo Lufthavn. Her legger vi opp til et tettpakket program på dagene og gode måltider med interessante samtaler på kveldene. De to digitale samlingene er formiddagssamlinger på Teams, sier Sandvik.