Arendalsuka 2019

debatt om forenklinger i næringslivet

Når loven skaper kjeltringer

Tema: Nye millimeterregler hindrer forenklinger i næringslivet.

Tidspunkt: Tirsdag 13.08.2019 kl. 10:00

Sted: Madam Reiersen

Antall plasser i lokalet: 50

Regnskap Norges debatt på Arendalsuka

Vi spør om nye «millimeterregler» står i veien for forenklinger i næringslivet, og hva gjør vi om loven skaper kjeltringer?


Nytt lovverk for naturalytelser, personalrabatter og tips har skapt stor debatt i et næringsliv som allerede i 2014 ble lovet betydelige forenklinger av den sittende regjering. Etter Regjeringens eget utsagn er næringslivet siden da spart for opp mot 15 milliarder kroner, og ytterligere 10 skal spares inn ved å kutte i de administrative byrdene.

Likevel er tilbakemeldingene fra næring

slivet at de i liten grad opplever forenklinger i hverdagen. Tall fra OECD viser også at Norge ligger under gjennomsnittet for evaluering av om reglene oppfyller formålet de var ment å tjene.

Kritiske røster hevder at de nye «millimeterreglene» både skaper forakt for lovverket og potensielt også lovbrytere av vanlige folk. Og utfordringen er ikke bare for de nye reglene. Samme millimetersyn gjenfinner vi for eksempel også i reglene for reise og diett.

Medvirkende i debatt

en blir:

  • Christine Lundberg Larsen, administrerende direktør, Regnskap Norge
  • Kårstein Eidem Løvaas, Høyre
  • Morten Ørsal Johansen, FRP
  • Sigbjørn Gjelsvik, SP
  • Karl-Asbjørn Kjennerud, daglig leder Sparebanken 1 Økonomihuset

Stein Kåre Kristiansen er ordstyrer

I 2018 inviterte vi til debatt om skattyters rettsikkerhet