Arendalsuka 2019

Regnskap Norge skal delta på Arendalsuka 2019, Norges største politiske møteplass. Vi oppdaterer siden fortløpende.

 

Når loven skaper kjeltringer

Nye millimeterregler hindrer forenklinger i næringslivet.

Regnskap Norge tar debatten på Arendalsuka, tirsdag 13.08 kl.10.00!

Regnskap Norges debatt på Arendalsuka

Nytt lovverk for naturalytelser, personalrabatter og tips har skapt stor debatt i et næringsliv som allerede i 2014 ble lovet betydelige forenklinger av den sittende regjering. Etter Regjeringens eget utsagn er næringslivet siden da spart for opp mot 15 milliarder kroner, og ytterligere 12 skal spares inn ved å kutte i de administrative byrdene.

Likevel er tilbakemeldingene fra næringslivet at de i liten grad opplever forenklinger i hverdagen. Tall fra OECD viser også at Norge ligger under gjennomsnittet for evaluering av om reglene oppfyller formålet de var ment å tjene.

Kritiske røster hevder at de nye «millimeterreglene» både skaper forakt for lovverket og potensielt også lovbrytere av vanlige folk. Og utfordringen er ikke bare for de nye reglene. Samme millimetersyn gjenfinner vi for eksempel også i reglene for reise og diett.

Vårt spørsmål er: Står «millimeterreglene» i veien for forenklinger i næringslivet, og hva gjør vi om loven skaper kjeltringer?

 

I 2018 inviterte vi til debatt om skattyters rettsikkerhet