Arendalsuka 2018

Debatt om SKATTYTERNES Rettssikkerhet

Norske selskaper risikerer i dag høye bøter, og til og med konkurs, om de feiler i rapporteringen til det offentlige. Store som små selskaper møter ofte et skattevesen som i mindre grad veileder og gir råd, men som er raskt ute med bøter og forelegg. 

Under Arendalsuka inviterer Regnskap Norge til debatt om rettssikkerheten til norske skattytere.

Program

Arendalsuka 2018 foregår 13.-18. august. Arrangementet er åpent for alle. Deltakelse er gratis. 

Gå til programmet

Dagens system medfører store konsekvenser for de enkelte bedriftene, men rammer også næringslivet og samfunnet generelt. I fjor ble det skrevet ut tvangsmulkter for mer enn 1 millard kroner.

Regnskap Norge etterlyser en forbedring av rettssikkerheten for aktørene i næringslivet, slik at de økonomiske sanksjonene står i forhold til feilen eller forglemmelsen som har skjedd. Denne typen situasjoner rammer ofte skattytere som ønsker å følge regelverket, men som på grunn av misforståelser, forglemmelser eller mangel på digital forståelse trår feil når de skal rapportere.

5 løsninger som garanterer god rettssikkerhet

• Rettferdig sanksjonsnivå
Forsvarlig varslingssystem
Styrket veiledningsplikt
Objektiv klagebehandling
Krav til saksbehandlingstid ved klager

Debattdeltakere:

  • Hans Christian Holte (Skattedirektør)
  • Henrik Asheim (H)
  • Helge André Njåstad (FrP)
  • Rigmor Aasrud (Ap)
  • Magnvor Lunåshag (leder av NHO Gründer)
  • Christine Lundberg Larsen (administrerende direktør, Regnskap Norge)

Ordstyrer: Stein Kåre Kristiansen (HK Strategies)

Les mer om debattdeltakerne her

Aktuelle artikler:

Regnskap Norge er opptatt av skattyteres rettssikkerhet. Under finner du leserinnlegg, høringssvar og artikler som vi har skrevet om emnet.