Utvidet kontoplan - no/eng

Regnskap Norges utvidede kontoplan er satt opp både i bokform og som en database i Microsoft Access, og inneholder både norsk og engelsk versjon. For alle kontogrupper og klasser er den engelske oversettelsen satt opp ved siden av med den norske, slik at det er enkelt å få oversikt over korrekt angivelse på begge språk.

Kontoplanen bygger på NS 4102 (5. utg.), men er utvidet med spesifikasjoner på firesiffers-nivå. Det har verken vært mulig eller ønskelig å utvikle en kontoplan som er fullt ut skreddersydd til samtlige bransjer/spesialområder. Vi har derimot forsøkt å komme frem til en hensiktsmessig avveining mellom detaljgrad og generalitet i spesifikasjonene. På enkelte områder må derfor brukeren ta høyde for å tilpasse kontoplanen til egne forhold.

Kontoplanen er basert på følgende inndeling av kontoklasser og -grupper:

Klasse Område
1 Eiendeler
2 Egenkapital og gjeld
3 Salgs og driftsinntekt 
4 Varekostnad
5 Lønnskostnad
6 og 7 Av og nedskrivning, annen driftskostnad
8 Finansinntekt og finanskostnad, ekstraordinær inntekt og kostnad, skatt og årsresultat

Kontoplanen er tilpasset mva-melding fra 01.01.2017.

Utvidet kontoplan er lagt til grunn for SAF-T Regnskap, som er et standardformat for utveksling av regnskapsdata. Bruk av utvidet kontoplan forenkler prosessen med mapping av kontoplanen i regnskapssystemet mot standardformatet SAF-T.

Det er også opprettet kontoer for bokføring av finansskatt på lønn.

Databasen (i Microsoft Access) gir en god merverdi og fleksibilitet. Databasen inneholder søkbar kontoplan og ferdige rapporter klare til bruk. Dette inkluderer kontoplan tilpasset AS/ASA eller andre foretak. Med kunnskap om rapportgenerering i Microsoft Access kan du lage dine egne rapporter. Videre kan du legge inn dine egne kontoer for effektivt oppslag på hele planen. Med utgangspunkt i kontoplanen i databasen kan du også eksportere data til Excel, Word og PDF, herunder for innlesning i andre systemer du bruker.  

Vi tror du vil finne dette verktøyet nyttig i den daglige virksomheten, og håper at kontoplanen vil bidra til å nå målet om et felles regnskapsmessig språk.

Bok

MEDLEMSPRIS: 249,00
ANDRE: 299,00

Databasen

MEDLEMSPRIS: 299,00
ANDRE: 349,00

Bok + databasen

MEDLEMSPRIS: 349,00
ANDRE: 399,00

 

Bestill
Send e-post til post@regnskapnorge.no