Regnskapsbransjen mangler søkere til ledige stillinger

Bransjen strever med å få tak i kvalifisert arbeidskraft. Er løsningen å utdanne medarbeiderne selv?

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Over halvparten av alle medlemsbedrifter har ansatt nye medarbeidere i 2022, og nesten like mange oppgir at de har planer om ansettelser neste år.

Rekrutteringen byr imidlertid på utfordringer. Mange opplever at det rett og slett er vanskelig å få tak i nye medarbeidere, spesielt hvis du leter etter godt kvalifiserte kandidater. Det viser resultatene fra Regnskap Norges ferske rekrutteringsundersøkelse.

Rykende fersk eller erfaren ringrev?

Av de som har rekruttert nye medarbeidere beskrives idealkandidaten som:

  • autorisert – eller ønsker å bli det 
  • har økonomiutdannelse på bachelornivå
  • har noen års erfaring fra arbeid med regnskap, lønn og årsoppgjør
  • har gode IT-kunnskaper.

Det ser ut til at søkere som ikke oppfyller disse kriteriene, likevel kan få jobben. Nødvendig opplæring vil bli gitt – så lenge du er motivert og lærevillig.  

Arbeidsmarkedet i Norge er presset, og flere yrker og bransjer sliter med å få tak i idealkandidater i disse dager. Det gjelder også regnskapsbransjen og regnskapsyrket. En realitet er at krav til kvalifikasjoner ofte nedjusteres, ellers blir det vanskelig å bemanne ledige stillinger.

Stadig flere mellomstore og store regnskapsforetak synes å ta dette innover seg. Det er de som legger størst vekt på å utforme opplæringsprogrammer for nye ansatte, og det er de som rekrutterer flest nyutdannede. Faktisk kom 4 av 10 nyansatte rett fra skolebenken i fjor.

Regnskapsforetakene mener likevel at nyutdannede bør ha fullført et studium som oppfyller utdanningskravet i autorisasjonsloven. Det ligger dermed en tanke bak denne rekrutteringsstrategien – som handler om at nyutdannede studenter skal bli til autoriserte regnskapsførere på sikt.

Det er primært mellomstore og store regnskapsforetak som også planlegger å øke bemanningen i 2023. De aller minste – med inntil fem ansatte – er derimot kraftig overrepresentert i gruppen som verken har rekruttert forrige år, eller har planer om å foreta ansettelser neste år.

Årsaken er ikke tydelig. Men det er nok rimelig å anta at små regnskapsforetak har relativt stabil bemanning, og at de er fornøyde med nåværende struktur og posisjon. Altså har de verken ønske om å bli flere eller ambisjon om å bli større. Rekruttering står ikke på agendaen med mindre noen slutter.

Autorisasjonsregisteret flater ut flere tilbyr etterutdanning

Per dags dato har totalt 12 333 personer konsesjon som autorisert regnskapsfører. I 2013 var antallet 11 611. Dette tilsier en økning på 722 personer, og en gjennomsnittlig årlig vekst på 0,7 prosent.

Det er fremdeles vekst i Finanstilsynets autorisasjonsregister, men samtidig ingen tvil om at antallet vokser saktere enn det gjorde på begynnelsen av 2000-tallet.

Det er derfor gledelig å konstatere at stadig flere medlemsforetak har satt seg i førersetet, og tar ansvar ved å gi sine ansatte mulighet for videreutdanning på høyskole- og universitetsnivå.

I 2019 oppga omtrent halvparten av alle medlemsbyråer at de aktivt la til rette for å kombinere jobb med studier. Nå har andelen økt til 70 prosent.

Det er også omtrent fem prosent av arbeidsstokken som faktisk tar høyere utdanning per i dag. Bedre muligheter for etterutdanning vil forhåpentligvis gi utslag i flere autoriserte rundt neste sving.

Medlemmene tror på fortsatt vekst

Alle spådommer og spekulasjoner om at regnskapsyrket vil forsvinne på grunn av digitalisering og automatisering er grundig gjort til skamme. Erfaringene så langt viser at ny teknologi ikke erstatter mennesker. Isteden endrer den måten vi løser oppgaver på, eller frigjør tid som kan brukes til andre og nye oppgaver.

Regnskap Norges bransjestatistikker understøtter dette bildet. Det har ikke blitt færre ansatte og sysselsatte, men flere. Det har også blitt flere oppdragsgivere.

Nær sagt alle piler peker oppover for regnskapsbransjen, selv om kurven kanskje ikke er like bratt som den var for noen år tilbake.

Medlemmene forventer at den positive utviklingen vil fortsette. Faktisk er fremtidstroen sterkere enn noen gang. Aldri før har så mange svart at de tror på fortsatt vekst – både for egen bedrift og for bransjen.

Denne spådommen håper vi slår til!