Folketrygdens grunnbeløp økes til 111 477 kroner

Endringen får virkning fra 1. mai 2022. Gjennomsnittlig grunnbeløp for 2022 blir dermed kr 109 784.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Grunnbeløpet var tidligere kr 106 399. Endringen utgjør en økning på kr 5 078 som tilsvarer 4,77 %. 

Folketrygdens grunnbeløp benyttes ved beregning av pensjoner og trygdeytelser fra folketrygden, og justeres hvert år. Grunnbeløpet påvirker også enkelte skattesatser. I skattereglene er noen skattefrie beløpsgrenser knyttet direkte til grunnbeløpet i folketrygden.

Nytt grunnbeløp og reguleringssatser blir formelt fastsatt ved kongelig resolusjon 20. mai 2022. 

For mer informasjon se pressemelding av 18. mai fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet.