Slik får du mer ut av fagsupporten

Regnskap Norges fagsupport gjør medlemmenes hverdag enklere og mer lønnsom. Vårt mål er å løfte kvaliteten i bransjen!

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Fagsupporten jobber kontinuerlig med å gjøre tjenestene våre enda bedre. Helt konkret handler dette om å rute henvendelser til rett person for raskere og mer nøyaktige svar, og å gjøre hjemmesidene våre mer tilgjengelige.

I oktober 2021 endret fagsupporten kontaktpunkt, da vi gikk fra telefon og epost til bruk av webskjema. Fagsupporten erfarer at medlemmene er blitt godt vant til å ta kontakt via webskjemaet. I det videre arbeidet med å gi enda bedre hjelp til våre medlemmer, har vi utviklet egne sider for de ulike fagfeltene. Under ser du klipp fra landingssiden til fagsupporten.

Erfaringen fra perioden med skriftlig support viser at 1 av 3 saker besvares i løpet av 6 timer. Totalt svarer fagsupporten på 86 % av sakene i løpet av 3 dager. Vi jobber kontinuerlig for å bli bedre og har derfor noen tips som vi mener vil gi deg bedre svar og samtidig gjøre det lettere for oss å svare.

1. Kontakt fagsupporten via webskjema og velg kategori

Fagsupport kontaktes gjennom skjemaet som du finner her. Hvis du ikke er medlem, men arbeidsgiveren din er medlem, kan du legge deg opp som ny bruker eller få din arbeidsgiver til å registrer deg som ansatt i bedriften. Det første du må gjøre i webskjemaet er å velge rett kategori for din sak. Det er per i dag 11 kategorier. Kategoriene gjør at vi lettere finner beste tilgjengelige fagperson for akkurat ditt spørsmål. I de tilfellene hvor man velger feil kategori, flytter fagsupporten saken til riktig kategori. Det gjør vi gjerne, men kan føre til at det går litt lengre tid før du får svar.

2. Beskriv saken i overskriften 

I overskriftfeltet bør du med noen få ord beskrive hva din henvendelse dreier seg om. Bruk heller stikkord istedenfor setninger. Unngå å bruke ord eller setninger som ikke beskriver hva saken gjelder. Overskrifter som «Spørsmål til fagsupport, hjelp», «Jeg har et spørsmål», «Rf-1028» og «medlemsnummer», gjør at det tar lenger tid å finne riktig fagperson. Gjelder spørsmålet ditt skatteplikt for næringsbil, så skriv det i overskriften.

3. Vær detaljert i beskrivelsen

I beskrivelsen av hva saken dreier seg om er det viktig å være detaljert og klar på hva det er man ønsker svar på. Forklar så tydelig som mulig og få med faktaene som gjelder i saken. Bruk gjerne betegnelser som selskap A, selskap B osv., hvis det gjør det lettere for deg å forklare saken. I de sakene hvor faktum er omfattende og komplisert, kan det ofte være lettere å forklare saken muntlig. I disse tilfellene skriver du en kort redegjørelse for saken i webskjemaet, og at du ønsker å bli ringt opp for å forklare saken nærmere. Vi ringer gjerne opp for å diskutere og for å være en sparringspartner.

Hva svarer vi på?

Når du har sendt inn en sak til oss, så vil du innen kort tid motta en e-post med saksnummer som er en bekreftelse på innsendingen. Hvis du har tilleggsinformasjon til saken, kan du legge den til ved å svare på det automatiske svaret du har mottatt. Når du har fått svar fra faggsupporten, lukkes saken fra vår side. Saksnummeret er imdlertid fortsatt aktivt, hvis du skulle ha tilleggsspørsmål. Tilleggsspørsmålet bør gjelde den aktuelle saken. Hvis du har andre spørsmål så må du legge det inn som en ny sak.

Om Regnskap Norges fagsupport

Fagsupporten gir faglig veiledning av norske regler innenfor fagområdene regnskap, bokføring, RF-regelverket, skatt, MVA og lønn & HR-a.

Som kjent vil mange problemstillinger ikke ha et klart svar, men bero på en skjønnsmessig helhetsvurdering hvor det er nødvendig å ha god kjennskap til kunden og de nærmere omstendighetene rundt en transaksjon eller disposisjon. Dette er det primært regnskapsfører som har, ikke fagsupporten. Til syvende og sist er det du som regnskapsfører som, eventuelt i samråd med kunden, må ta ansvaret for lande en konklusjon. Fagsupporten er likevel gjerne sparringspartnere der regnskapsfører er usikker, slik at vi kan bekrefte om vi er enige i vurderingene og komme med konstruktive innspill og råd.