Ikke gjør disse to feilene i ny mva-melding

Skatteetaten opplever utfordringer knyttet til KID ved utbetaling og bruk av merknader.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Ny mva-melding trådde i kraft 01.01.2022 og skal leveres innen 11. april. Skatteetaten erfarer at innsendere spesielt gjør to feil.

Bruk av merknadsfelt

I ny mva-melding er det anledning til å benytte merknadsfelt for å gi mer utfyllende informasjon til mva-meldingen. Merknadene kan enten knyttes til en aktuell kode eller til hele meldingen. Skatteetaten har forenklet dette ved å utforme standardmerknader som skal dekke de vanligste behovene. I tillegg kan du benytte et fritekstfelt, dersom standardmerknaden ikke dekker behovet.

Viktig å merke seg: Skatteetaten ønsker ikke at virksomheter benytter fritekstfeltene i mva-meldingen dersom standardmerknadene gir en dekkende forklaring, eller for å formidle annen informasjon til Skatteetaten som ikke er helt nødvendig. Den typen bruk av fritekstfeltene skaper merarbeid for Skatteetaten i saksbehandlingen av mva-meldingen.

Skatteetaten opplever at de får for mange merknader i fritekstfeltet av denne typen som ikke gir noen som helst verdi:

  • Hvorfor får jeg beskjed om at pengene ikke blir utbetalt? Torgeir er ajour med alt av mva
  • Grunnlag under kode 6 er en kombinasjon av varesalg før momsregistrering og salg av tjenester.
  • Denne mva-oppgaven gjelder for januar og februar 2022
  • Ingen omsetning eller innkjøp med mva. i 1. termin 2022
  • Nulloppgave

Feil i KID for utbetaling

Skatteetaten opplyser at flere virksomheter har sendt inn KID for utbetaling av tilgodehavende mva i mva-meldingen, i tilfeller hvor etaten ikke kan utbetale tilgodehavende mva. Svært ofte skyldes dette at virksomhetene ikke har OCR-avtale på den aktuelle kontoen som de ønsker utbetaling til. Det må de ha for å kunne benytte KID ved utbetaling av mva fra Skatteetaten i modernisert løsning.

Etaten har orientert leverandørene av de ulike sluttbrukersystemer om å tilpasse systemene slik at dette ikke skjer ved innlevering av mva-melding fra regnskapssystem.