Ytterligere utsettelse av skattemeldingsfristen

Finansdepartementet har gitt regnskapsførere og revisorer ny utsettelse av skattemeldingsfristen til 20. august for inntil fem pst. av kundemassen, etter søknad.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Utsettelsen gjelder de som tidligere har fått utsettelse til 30. juni. Søknadsfristen er 5. juli. Vi kommer tilbake med informasjon om nærmere retningslinjer og det praktiske rundt søknaden så snart det er klart.  

Eventuell utsettelse for årsregnskapet og avholdelse av generalforsamling krever lovendring, noe som ikke er mulig nå. For innsendelse av regnskapet til Regnskapsregisteret gjelder fristen også som før, dvs. senest 31. juli. For regnskapspliktige selskaper som opplever ekstraordinære omstendigheter som medfører at årsregnskapet ikke blir rettidig innsendt, henviser departementet til regnskapsloven § 8-3 tredje ledd som åpner for at Regnskapsregisteret helt eller delvis kan ettergi forsinkelsesgebyr, dersom det blir gjort sannsynlig at innsendingsplikten ikke er overholdt som følge av forhold utenfor den regnskapspliktiges kontroll eller dersom særlige rimelighetsgrunner tilsier det