Helseforsikring

Fordelsavtalen med Storebrand om helseforsikring gir medlemsbedrifter spesielt gunstige betingelser på helseforsikring. Helseforsikring gjør at dine ansatte slipper helsekø og kommer raskere tilbake i jobb etter sykdom, slik at bedriften taper mindre.

Helseforsikringen sørger for at den ansatte får rask behandling av de beste spesialister – når det passer best for den ansatte og bedriften! Helseforsikring kan derfor bidra til bedre trivsel og helse for ansatte, lavere sykefraværskostnader og økt verdiskapning i bedriften på grunn av friske og motiverte ansatte. Dette er med på å skape en attraktiv arbeidsplass.

Gå til fordelsavtalen >>

Skjema for å få tilbud på tjenestepansjon >>

Reduser kostnadene ved sykefravær
Ved at helseforsikringen gir ansatte mulighet til å tre ut av den offentlige helsekøen og heller få rask behandling hos solide og erfarne private sykehus, slipper bedriften produksjonstapet som kommer ved sykefravær (se faktaboks).  

En sykefraversdag koster en norsk bedrift i gjennomsnitt:

  • 1 900 kroner per arbeidstaker (produksjonstap kompensert gjennom vikar eller overtid).
  • 3 000 kroner per arbeidstaker (produksjonstap ikke kompensert)

Kilde: NHO og SINTEF

For medlemsbedriftene i Regnskap Norge, gir Storebrand en fast lav pris per ansatt på Helseforsikring, uavhengig av alder, kjønn og helse. Følgende priser gjelder pr. ansatt pr. år:

Følgende priser gjelder pr. ansatt pr. år
Ansatte Pris (kr)
 1-19   2 772 *
 20-99   2 310 *
 100 eller mer  Individuell prisberegning


Tilbudet inkluderer fortsettelsesforsikring. Dette innebærer at du kan videreføre forsikringen selv om ansettelsesforholdet avsluttes eller du går av med pensjon. Avtalen kan beholdes livet ut.

For bedrifter med 5 ansatte eller flere kommer alle med i avtalen uten egenerklæring om helse. Unntaket er om en ansatt har hatt sykefravær på 14 dager eller mer de siste 12 måneder. I slike tilfeller må det allikevel leveres helseerklæring. Dersom en ansatt ikke er 100% friskmeldt/arbeidsfør på tegningstidspunktet kan han/hun søke om opptak i forsikringen med egenerklæring om helse så fort vedkommende har blitt 100% arbeidsfør/friskmeldt.

For bedrifter med mindre enn 5 ansatte leveres egenerklæring om helse. Avtalen har ingen begrensninger i behandlingstid eller i kostnader ved behandling av sykdommen.

Helseforsikring gjør din bedrift enda mer attraktiv ved rekruttering.

Presentasjon av fordelstilbudet (PDF) *

Regnskap Norges avtale med Storebrand (PDF)

Les mer om helseforsikring på storebrand.no

Informasjon og bestilling av helseforsikring
Kontakt Storebrand på tlf. 08880 valg 5, eller e-post: fordeler@storebrand.no* Det tas forbehold om prisjusteringer og endringer av avtalevilkår.