Obligatorisk tjenestepensjon (OTP)

Med innføringen av obligatorisk tjenestepensjon skal alle bedrifter etablere pensjonsordning for sine ansatte etter gitte regler. Medlemsbedrifter kan opprette tjenestepensjon i Storebrand til svært gunstige betingelser.

Avtalen gir valgfrihet. Medlemmene kan fritt sette sammen behovsriktige løsninger for bedriften og de ansatte. Ordningen er enkel å bestille og betjene og sikrer rimelig og trygg løsning som varer.

Ansatte i medlemsbedriftene tilbys dessuten gunstige spare- og forsikringsordninger i tillegg til gode lånebetingelser.

Gå til fordelsavtalen >>

Det kan velges mellom ulike typer pensjonsforsikring:

Innskuddsbasert tjenestepensjon:
Storebrand Innskuddspensjon er en bedriftsbetalt pensjon med avtalt innskudd. Bedriften sparer et avtalt kronebeløp for hver ansatt eller en prosentsats i forhold til de ansattes lønn. Sparebeløpet settes inn på en pensjonskonto til hver enkelt ansatt.

I Storebrand Innskuddspensjon kan de ansatte selv ta egne investeringsvalg og på den måten være med på å påvirke størrelsen på sin fremtidige pensjon. Midlene spares i fond og Storebrand tilbyr sparing i norske og utenlandske aksjefond, ulike rentefond og bankfond.

Ytelsesbasert tjenestepensjon:
En ytelsesbasert pensjonsordning gir en avtalt utbetaling ved pensjonsalder. Pensjonen fra bedriften fastsettes slik at folketrygd og pensjon til sammen utgjør en viss prosent av sluttlønnen.  En ytelsesbasert pensjonsordning bidrar til å redusere inntektsbortfallet ved pensjonering, og utgjør et viktig supplement til folketrygden.

Tilleggsdekninger:
Uansett om bedriften velger innskuddsbaser eller ytelsesbasert forsikringsordning kan uførepensjon og etterlattepensjon tilknyttes og gi økonomisk trygghet.

Dessuten kan både behandlingsavtale (helseforsikring) og gruppeliv tilknyttes avtalen.

Regnskap Norges avtale med Storebrand (PDF)

Informasjon og bestilling av forsikring
Kontakt Storebrand på tlf. 08880 valg 5, eller e-post: fordeler@storebrand.no