Veiledningstjenesten – det kostnadseffektive alternativet

Regnskap Norges veiledningstjeneste kan gi konkrete råd om hvordan nettopp din regnskapsbedrift skal innfri krav, sikre kvalitetsrutinene og få på plass en god arbeidsmetodikk – før kontrollørene kommer.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert
KONSTRUKTIV: Veiledningstjenesten er et tilbud til regnskapsforetak som ønsker litt hjelp til å påse at de innfrir krav og har gode kvalitetsrutiner på plass. (Illustrasjonsfoto: Romain V/Unsplash)

Etter at vi for en måned siden skrev om erfaringene fra den digitale kontrollen av regnskapsbedrifter i 2020, har vi fått flere oppfordringer om å informere mer om et relatert og viktig tilbud fra Regnskap Norge: Veiledningstjenesten.

Det har stor betydning for omdømmet til hele regnskapsbransjen at den enkelte regnskapsbedrift oppfyller Regnskapsførerloven og utviser god regnskapsføringsskikk. Hanne Opsahl, Leder Næringspolitikk i Regnskap Norge forteller at det var selve utgangspunktet for autorisasjonsordningen å dyrke frem profesjonelle aktører som innfrir kravene for å utføre regnskapsføring for andre.

Hanne Opsahl, Regnskap Norge– I tillegg til at dette undersøkes gjennom regelmessige kvalitetskontroller, tilbyr Regnskap Norge også en Veiledningstjeneste til regnskapsforetak som vil ha hjelp til å påse at de innfrir krav og har gode kvalitetsrutiner på plass, sier Opsahl.

Konkrete og målrettede råd

Kontroller utføres på nye regnskapsforetak innen to år etter etableringen, og deretter minst hvert syvende år. Dersom regnskapsforetaket ikke har alt på stell, kan de bli pålagt en oppfølgingskontroll senere, og i verste fall bli fratatt autorisasjonen hvis de da ikke har ryddet opp.

– Veiledningstjenesten er på mange måter et alternativ til dette. Det fungerer slik at vi som er kontrollører blir «leid ut» fra Regnskap Norge til en regnskapsbedrift som ønsker gjennomgå rutinene sine for å vurdere hvordan de fungerer etter dagens krav.

Nils Røed, Nira ASDet forteller Nils Røed. Han er kontrollør og autorisert regnskapsfører med egen bedrift, men i tillegg er han en av dem som har utført aller flest veiledninger siden ordningen ble innført. Faktisk kommer han akkurat inn igjen på kontoret etter et slikt oppdrag når vi får tak i ham på telefonen.

– Jeg gjennomfører dette som en kontroll, da får bedriftene vite i stor detalj hva vi ser etter. Så tar vi en diskusjon om tilstanden i bedriften, hvor jeg og kommer med helt konkrete løsninger på hvordan de bør tilnærme seg de ulike punktene i deres konkrete situasjon. Dette blir med andre ord veldig målrettet og skreddersydd for den enkelte bedrift, forteller han.

– Svært meningsfylt

Karianne Hestad, NOR Logistikk AS– Vi startet vårt regnskapskontor i Førde i januar 2018, og nesten to år senere valgte vi å leie inn Nils Rød for å kjøre oss gjennom en slik veiledning. Det opplevde vi som svært meningsfylt og oppklarende på mange måter, sier Karianne Hestad, daglig leder i NOR Logistikk AS.

Hun forteller at selskapet før oppstarten hadde en prosess der de kartla hvilket system de skulle bruke, og hva som måtte på plass for å innfri lovens krav til å starte og drive et regnskapsbyrå.

Hestad uttrykker at hun derfor veldig gjerne skulle visst om Veiledningstjensten allerede ved oppstarten, og hadde gjerne sett at det var et krav til slik rettledning ved oppstart av nye byråer.

– Dette ville hevet kvaliteten, redusert risikoen for feil, gitt nykommere bedre oversikt over bransjekravene, og gjort det enklere å oppfylle dem. Det er nå engang slik at det er krevende å ha full kontroll, særlig i en oppstartsfase, sier hun.

Gir større trygghet

Per Klette, TheVITEn annen hyppig brukt veileder og erfaren kontrollør er Per Klette i The VIT.

– Jeg legger alltid kontrollen til grunn, i den forstand at jeg sammen med bedriften går gjennom hele kontrollen og ser nøye på hvert eneste punkt. Jeg kommenterer punktene og gjør oppmerksom på hva som kreves, og så diskuterer vi hva det betyr for den konkrete bedriften.

Han deler opplevelse av at det er forholdsvis nystiftede selskaper som har størst utfordringer, men ser også at en del av de som har vært med i noen år faller gjennom i kontrollene.

– Nå er jeg en voksen kar selv og kan tørre å si dette; jeg har et inntrykk av at foreningens mer seniore medlemmer kanskje ser det som et nederlag å be om en slik veiledning etter mange år i bransjen. Men reglene har endret seg betydelig bare de siste årene, og veldig mange i denne gruppen kunne også hatt godt av en gjennomgang, sier Klette.

Han understreker at ingen synes det er noe moro når en kontroll ender med pålegg om en ny kontroll – da er det bedre å ta veiledning først og fly gjennom kontrollen. Og selv om en veiledning koster litt (for tiden 10 760 kroner pluss reisekostnader og moms), sparer man det fort inn igjen på å slippe en ny kontroll.

– Ønsket om å unngå etterkontroll er ett hensyn, men en veiledning gir også grunnlag for kvalitetsrutiner som vil gi selskapet mye bedre arbeidsmetodikk og flyt. Det gir også tryggere ansatte, kanskje særlig i bedrifter som har litt flere ansatte, og når folk er tryggere på hvordan ting gjøres riktig, blir det mindre mas på daglig leder. Jeg vil faktisk gå så langt som å si at hele selskapet får en større trygghet i å gjøre ting riktig, sier Klette.

Foretrekker fysisk

Selv om det fungerte veldig godt at fjorårets kontroller foregikk digitalt, er Klette og Røed skjønt enige om at det har helt klare fordeler at en veiledningssituasjon gjennomføres fysisk.

– Veiledning er en mye mer inngående og personlig dialog som går konkret på selskapet, og man får en helt annen dialog når man sitter over bordet for hverandre heller enn i et Teams-møte. Kundene får naturligvis valget, men de aller fleste foretrekker å gjøre det fysisk, sier Klette.

– Jeg opplever at slike veiledninger får veldig stor betydning for bedriftene, og mener at det nærmest bør være et krav for alle nye medlemmer. Det er veldig viktig å komme inn i rett spor så tidlig som mulig, og her anbefaler jeg stedlig møte. Etter min erfaring gir det veldig god effekt, sier Røed.