Veiledningstjenesten

Kan du tenke deg å få bistand til å sikre god kvalitet på dine regnskapsførertjenester?

Veiledningstjenesten har til formål å hjelpe regnskapsforetak til å oppfylle kravene i regnskapsførerloven og god regnskapsføringsskikk. Tjenesten skal gi medlemmene i Regnskap Norge praktisk veiledning i hvordan foretaket kan tilfredsstille de krav som stilles til å utføre regnskapsføring for andre.   

Veiledningens innhold bestemmes konkret ut fra hva den som etterspør tjenesten ønsker / har behov for å få diskutert. Veiledningen kan bli gjennomført enten som:   

1. Anbefaling fra kontrollør etter utført kvalitetskontroll
Her gjennomføres et spesialtilpasset opplegg, basert på de aktuelle problemstillinger / mangler som er avdekket under kontrollen

2. Ønske fra medlemmer om å få vurdert foretakets løsninger og å få forslag til mulige forbedringer
Her legges det i utgangspunktet opp til at veiledningen gjennomføres tilsvarende gjennomføring av kvalitetskontroll, for gjennom dette å avdekke eventuelle forbedringsområder.  

Alle veilederne er statsautoriserte regnskapsførere med erfaring som kvalitetskontrollører.

Veiledningstjenesten koster kr 11.960 + dekning av veileders reisekostnader + mva. Veiledningen gjennomføres i løpet av en arbeidsdag.  

Ønsker du veiledning, ta kontakt på kvalitetskontroll@regnskapnorge.no eller på telefon 23 35 69 00.