Kan kompetanseskvisen løses ved å gjøre det lettere å kombinere jobb og studier?

Stadig flere regnskapsbedrifter legger til rette for at ansatte kan kombinere jobb og studier. Det kan henge sammen med at flere har lansert proffere innkjøringsløp for sine nyutdannede, for de erfarne er det nemlig litt vanskeligere med.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert
LIVSLANG LÆRING: Få frynsegoder er mer lønnsomme enn videreutdanning, men det kan være enklere å lage gode programmer for uerfarne ansatte enn for veteranene. (Illustrasjonsfoto: Storyblocks.com)

Regnskap Norges rekrutteringsundersøkelse 2022 viser en betydelig økning i andelen regnskapsbedrifter som legger til rette for at de ansatte kan kombinere jobb og studier. Mens det i 2019 var rundt 50 prosent av bedriftene som svarte at dette var en prioritet, var andelen i årets undersøkelse steget til hele 70 prosent, en økning på 40 prosent (eller 20 prosentpoeng, ja).

– Dette er en signifikant økning, og det er jo gledelig at flere virksomheter ser betydningen av å utdanne sine egne folk. Mange har jo uttalt seg om hvor utfordrende det er å få tak i dyktige ansatte, og da er ett mulig grep å satse mer på dem man har, sier Svein Austheim, Fagansvarlig Analyse i Regnskap Norge.

– Vi antar jo at dette i de fleste tilfellene vil ha med autorisasjon å gjøre, men siden det etter hvert finnes mange områder som ansatte kan videreutdanne seg på, er det ikke enkelt å være sikker, sier han videre.

Eget akademi-program

ECIT er en av regnskapsbedriftene som satser tungt på å videreutdanne sine ansatte samtidig som de er i full jobb. Rundt 900 av selskapets til sammen 2300 ansatte jobber i regnskapsvirksomheten, og alle nyutdannede som begynner i den delen av virksomheten skal gjennom selskapets eget ECIT Academy-program.

Peer-veiby-300x300.jpg– Dette er et samlingsbasert program som går over halvannet år, med tilsammen syv samlinger á fire dager. Samlingene er veldig innholdsrike, med lange, intensive dager, forteller Peer Veiby, styremedlem og -leder i flere av ECIT-selskapene.

Veiby har ansvaret for ECIT Academy, som i år startet med 42 deltakere fra mer enn halvparten av ECITs 40 regnskapskontorer. Det er ikke vanskelig å forstå at han har et brennende engasjement for denne videreutdanningen og hva den skal tilføre både selskap og ansatte.

– Vi gjør dette delvis for å avlaste kontorene våre. Erfaringen er at kontorer med færre enn ti ansatte ikke har klart å ansette nyutdannede fordi det da blir vanskelig å opprettholde et profesjonelt apparat for å gi dem en god onboarding og et faglig riktig program. I ECIT vil vi bruke størrelsen vår til å sentralisere og profesjonalisere arbeidet som skal til for å gi mindre erfarne ansatte en opplæring som gjør dem bedre rustet til å møte kundene, sier han.

Bruker egne ressurser

Veiby forteller at det å gi de ansatte en tryggere vei til autorisasjonen bare er ett aspekt av dette, et annet er å «knekke rådgiverkoden».

– Vi vil gi opplæring i rådgiverprodukter som de ansatte kan praktisere ute hos kundene når de kommer tilbake til lokasjonenen sine. Det handler om å gi dem gode verktøy til å levere og snakke om tjenester som er mye etterspurt; verdivurderinger, konsernregnskap, regnskapsanalyse, bruk av Excel, samt litt juridisk bakgrunn for kontraktsrett og konkursrett, forteller han.

Undervisningen er lagt opp slik at halvparten av opplæringen er aktivitetsbasert. Det betyr atdeltakerne løser oppgaver, holder presentasjoner, eller deltar i rollespill, diskusjoner, quizer eller lignende. Kursene skjer altså gjennom fysisk oppmøte – Veiby mener dette gir vesentlig større læringsutbytte enn nettbasert undervisning – og samlingene legges vanligvis til steder som ligger litt utenfor allfarvei, gjerne med dårlig wifi og/eller mobildekning for å skape minst mulig forstyrrelser. Samlingene bygger også relasjoner og nettverk mellom kontorene.

– I ECIT Academy bruker vi bare våre egne folk til å undervise, for vi ser stor verdi i å ha in-house kompetanse som behersker det å presentere ulike fagområder. Veien til god rådgivning handler om spisskompetanse på fag og bransjekunnskap, og det er ikke mange ting som bidrar sterkere til å gjøre folk til spesialister enn å undervise andre. Å jobbe på denne måten, styrker med andre ord kompetansen både hos de som underviser og hos dem som blir undervist, sier Veiby

Vanskeligere med de erfarne

BDO er en annen av aktørene som satser tungt på at de nyutdannede kandidatene som kommer rett fra skolebenken, hurtig skal få erfaringen som gjør dem i stand til å levere best mulig for kundene.

andreas_300x300.jpg– Det er litt ulike modeller som brukes i ulike geografiske regioner i BDO, men hovedprinsippet er at videreutvikling og kompetanseheving er noe av det viktigste vi gjør. Blant annet derfor er vårt opplæringsprogram for nyansatte blant de beste i markedet, med et veldig og systematisk opplegg, sier Andreas Ystgaard Tjemsland, ansvarlig partner for selskapets regnskapsvirksomhet.

Han forteller at årets oppstartskull nylig var samlet på Fyri Resort i Hemsedal, og de kommer til å ha fysiske oppdateringssamlinger i september hvert år de neste tre årene. Dette programmet er imidlertid innrettet mot de helt nyutdannede, mens så mye som to tredjedeler av de 150 som BDO har rekruttert til regnskapsvirksomheten hittil i år faktisk er ansatte med en viss erfaring.

– Det er jo naturlig at det er enklest å lage gode fellesprogrammer for de nyansatte, siden de trenger opplæring i mye av det samme. Det er mer krevende når det gjelder de erfarne, siden behovene i den gruppen spriker mer og de individuelle behovene er ulike, forteller han.

Bredt tilbud uansett

Tjemsland understreker at autorisasjonsretningen er veldig viktig for selskapet, og at de legger opp til å gi ting som backing, studiestøtte og lesedager for dem som ønsker å jobbe for å bli autorisert, men at tiltakene kan variere fra person til person. Han understreker imidlertid at BDO har utviklingsprogrammer innen områder langt utover det som har med autorisasjonenen å gjøre.

– Vi har for eksempel en personlig coach som jobber hos oss en dag i uken, som alle kan sparre med og gjerne ta opp forhold på et litt mer personlig plan. Det kan gå på hvordan takle stress, hvordan forberede seg til presentasjoner eller lignende ting. Det treffer godt, vi ser at han er veldig etterspurt.

– I tillegg kan jeg si at vi bruker opplæringsmateriellet fra Regnskap Norge flittig, jeg synes det som tilbys der er veldig bra. Der er det noen kurs eller moduler vi har plukket ut og anbefaler alle å ta, men alle våre ansatte har fri tilgang til disse kursene og kan ta det de selv har interesse av og føler behov for, sier Tjemsland.

Mindre utbredt som frynsegode?

BDO og ECIT selskaper er ikke alene om å satse stort på å utvikle ferske talenter, det kommer tydelig frem i Regnskap Norges rekrutteringsundersøkelse – som besvares av bedriftene selv, og da vanligvis ledelsen. Lønnsundersøkelsen, som Regnskap Norge gjør blant alle sine medlemmer – indikerer imidlertid at kanskje ikke alle ansatte i bransjen er like klar over denne satsingen som pågår i bransjen, forteller Regnskap Norges analysesjef.

– I fjorårets lønnsundersøkelse svarte 43 prosent at videreutdanning er et frynsegode som bedriften tilbyr sine ansatte, og selv om det tallet steg til 48 prosent i årets undersøkelse, korresponderer det jo ikke helt med den økningen vi ser i rekrutteringsundersøkelsen, sier Austheim.

Han mener Tjemsland kan ha et godt poeng med at behovene til erfarne ansatte kan være vanskeligere å systematisere i interne opplæringsprogrammer, og at videre opplæring av denne gruppen dermed blir lettere å overlate til den enkeltes initiativ.

– Selv om videreutdanning er et av de mest lønnsomme og hyppigst valgte frynsegodene ansatte kan få, er det kanskje noe den enkelte ikke setter seg inn i før de selv tar initiativ til det. Det kan kanskje være en del av forklaringen på at vi på dette punktet ikke har sett en like tydelig økning i statistikken, avslutter han.