Arendalsuka

Arendalsuka er Norges største politiske møteplass, og et egnet sted å løfte det politiske arbeidet for å påvirke og skape engasjement rundt fanesakene våre.

Regnskap Norge deltok og arrangerte debatt i 2019 med temaet forenklinger, og i 2018 med temaet rettssikkerhet.