Kompensasjonsordningene - veiledning og informasjon

Kompensasjonsordningene som kom på plass som følge av pandemien er avsluttet. Under finner du sentrale informasjonskilder, regelverk og veiledninger som ble utviklet og iverksatt i denne forbindelse.

Kompensasjonsordning 4 - november 2021 - februar 2022

Regelverket

Hjelpemidler og veiledning fra Regnskap Norge

Informasjon på kompensasjonsordning.no

Kompensasjonsordning 3 - mars - oktober 2021 

Regelverket

Hjelpemidler og veiledning fra Regnskap Norge

Informasjon på kompensasjonsordning.no

Kompensasjonsordning 2 - sept. 2020 - februar 2021

Regelverket

Hjelpemidler og veiledning fra Regnskap Norge

Informasjon på kompensasjonsordning.no

Kompensasjonsordning 1 - mars 2020 - august 2020

Regelverket

Hjelpemidler fra Regnskap Norge

Informasjon fra kompensasjonsordning.no

Kompensasjon innreisekarantene

Regelverket

Hjelpemidler og veiledning fra Regnskap Norge

Informasjon og hjelp på innreisekarantene.no