«En gavepakke å sitte i utvalget»

Peer og Sveinung føler seg privilegerte som sitter i Fagutvalget. – Vi får tidlig vite om saker. Det gir oss muligheter til å drive påvirkning i forkant.

Del
I Fagutvalget sitter Mona Kristin Haagensen (t.v.), Hanne Opsahl (sekretær for utvalget fra Regnskap Norge), Karl-Asbjørn Kjennerud, Peer Veiby (bak f.v.), Sveinung Mo og Geir Høydalsvik. Foto: Regnskap Norge

I hele sitt yrkesaktive liv har regnskapsfører Peer Veiby i ECIT vært opptatt av selve faget.

– Min interesse knytter seg til når teori og praksis møter hverandre. Gjennom Fagutvalget i Regnskap Norge har jeg hatt gleden av å oppleve det, forteller Peer.

Blir lyttet til

Det forklarer også hvorfor mannen fra Hønefoss i 18 år har vært medlem av utvalget, og nå sitter som leder.

– Vår oppgave i utvalget er å tilpasse det praktiske til det teoretiske når regler og paragrafer skal utformes. I utvalget er vi alle regnskapsførere som vet hva som er viktig i det daglige arbeidet i yrket vårt. Vi er heldige som kan påvirke bransjen. Det gjør vi ved å gi innspill til styret og administrasjonen om hva Regnskap Norge skal mene, både om dagsaktuelle saker og det litt mer langsiktige, sier Peer.

Den oppfatningen deles av Sveinung Mo i Kantall AS. Han svarte et ubetinget «ja» da han ble spurt om å sitte i utvalget for noen år siden.

Favner bredt

– Jeg betegner meg som «fagidiot». Det gjør det spennende å sitte i et utvalg som diskuterer bransjen vår. Jeg brenner for å komme med praktiske innspill, fordi myndighetene ikke alltid tar høyde for hvordan nye lover og regler skal etterleves i praksis Forenklinger er et område som engasjerer meg. Det er unødig mange skjemaer som må fylles ut og sendes inn, forteller Sveinung.

Fagutvalget blir tidlig orientert om aktuelle næringspolitiske saker – og det gjør det attraktivt å være medlem.

– Når du er opptatt av faget er det en gavepakke å sitte i utvalget, som tidlig får kjennskap til forslag og endringer fra forvaltningen. Med min fartstid i utvalget er det gledelig hvordan Regnskap Norge har utviklet seg fra å ikke kun være opptatt av medlemmenes interesser, men også det som er viktig for kundene til regnskapsførerne. Regnskap Norge er mer enn før opptatt av rammebetingelsene til næringslivet, spesielt små og mellomstore bedrifter. Søkelyset på formueskatt på arbeidende kapital er et eksempel, sier Peer.

Vinner frem

Han og Sveinung trekker frem to saker Regnskap Norge jobber aktivt med, og som Fagutvalget har klare meninger om: Styrke bedriftenes rettssikkerhet - og få fart på forenklinger i næringslivet.

– Vi var med og utformet en liste på 40 små og store forslag til forenklinger. Vi har blitt hørt i saker som aktiveringsplikt for driftsmidler og differensiert kalkulasjonsrente i verdsettelse av næringseiendom. Det er forholdsvis små saker, men som letter skjemaveldet for regnskapsførere. Mye av det som oppnås kan Fagutvalget takke administrasjonen i Regnskap Norge for. De forbereder alle saker - og det gjøres på suverent vis!