Uendret medlemsavgift i 2023

Regnskap Norge øker ikke kontingenten og kontrollavgiften i år. Forsikringspremien er også i hovedsak uendret – og i noen tilfeller redusert.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Samfunnet preges av økte priser og avgifter. Regnskap Norge har derfor besluttet å ikke øke kontingenten og kontrollavgiften for 2023. Forsikringspremiene for 2023 er også uendret, men med små justering. I noen tilfeller er også premien satt ned for enkelte summer.

Faktura for årets service- og kontrollavgift, forsikringer og KS Komplett ble sendt ut 31. januar. Fakturaen er basert på siste oppgitte opplysninger fra bedriftene, og beregnes ut fra antall årsverk som jobber med regnskap i virksomhetene.

Forsikringssummer: Fra kronebeløp til G-regulering

Nytt av året er at vi har endret våre forsikringssummer fra kronebeløp til G-regulering. Dette har vi gjort for å sikre at forsikringssummene er i tråd med prisutviklingen.

Hvilken forsikringssum en virksomhet har behov for, må bedriften selv vurdere med hensyn til størrelsen på kundemassen, hvilke oppgaver regnskapsførere utfører og hvor stor en eventuell skadesak kan bli. Regnskap Norge anbefaler likevel å ha minimum forsikringssum på 30 G.

Dette dekker kontingenten

Serviceavgiften finansierer drift og utvikling av Regnskap Norges faglige og kommersielle tjenestetilbud. Dette omfatter blant annet kurs og kunnskapsutvikling og faglig støtte og support. Serviceavgiften faktureres fra Regnskap Norge AS.

Kontrollavgiften finansierer drift og utvikling av kvalitetskontrollordningen. Bedrifter med serviceabonnement i foreningen kontrolleres minimum hvert syvende år. Kontrollavgiften faktureres fra foreningen (Regnskap Norge).

Medlemskontingenten for 2023 vil trolig bli sendt ut i begynnelsen av mars. Kontingenten finansierer alle sentrale foreningsinstitusjoner. Dette omfatter etablering, drift og utvikling av samtlige utvalg i regi av foreningen. I tillegg dekker den myndighetspåvirkning og mediearbeid, og utvikling av verktøy og hjelpemidler på web. Kontingenten fakturers fra foreningen (Regnskap Norge).

Alle medlemmer og foretak kan til enhver tid opplyse om endringer i medlemskap og registrering ved å logge inn på Min profil på regnskapnorge.no. Mer informasjon om kontingentene, avgiftene og forsikringene finner du på vår hjemmeside.  Ytterligere spørsmål til medlemskap, faktura og forsikringene kan rettes til Medlemssenteret.