Flere kan søke utsettelse med skattemeldingen

Det settes ikke noe tak på hvor stor andel av kundeporteføljen som kan inngå i utsettelsessøknad.

Del

I møte med Skattedirektoratet 13. mai la Regnskap Norge frem resultater fra undersøkelse vi hadde gjennomført i medlemsmassen. Undersøkelsen dokumenterte at svært mange har behov for utsettelse ut juni, for betydelig større andel enn den standardiserte 10 %-kvoten av regnskapsføreres oppdragsportefølje. 

Vi la frem at ingen er interesserte i å arbeide med skattemeldinger langt utover sommeren, og ba derfor om at det ikke settes tak på kvoten.

Skattedirektoratet har nå bekreftet at de har lyttet til vår anmodning.

Dette innebærer at regnskapsførere og revisorer kan søke om utsettelse utover 10 % av oppdragsporteføljen. Det settes ikke tak på andel det kan søkes for. Det kan med andre ord søkes om utsettelse til 30. juni for de av kundene som ikke får levert innen ordinær frist 31. mai.

Det må søkes om utsettelse

Merk at det må sendes søknad for de av kundene som skal levere skattemeldingen i juni.

Du kan søke utsettelse hos Skatteetaten

I møtet ba vi om at utsettelse gis automatisk, men dette ønsket kunne Skatteetaten dessverre ikke imøtekomme.

Takk til respondentene

Det var svært mange som responderte på Regnskap Norges undersøkelse. Omfanget og svarene som ble gitt var av avgjørende betydning for at vi fikk gjennom løsningen over.

Hjertelig takk til dere som bidro i undersøkelsen, og til dere andre som på andre måter har gitt oss innspill på status med produksjonen og utsettelsesbehov.

Havbruk og vannkraft

Foretak innen bransjene vannkraft og havbruk har utsettelse til 30. august.

Se også artikkel om konsekvenser for årsregnskapet.

Andre grupper med særskilt utsettelse

Fra tidligere har enkelte andre grupper fått utsettelse. Dette gjelder:

  • Petroleum: utsettelse til 24. mai
  • Rederi: utsettelse til 30. juni
  • Selskap på Svalbard: utsettelse til 30. juni
  • SDF, USDF og NOKUS: utsettelse til 30. juni
    • Frist for deltakerne følger selskapets frist

Disse er gitt automatisk utsettelse og behøver ikke søke.