Skattemeldingen 2022 - Mulig å søke utsettelse til 21. august

OPPDATERT 27. JUNI! Regnskapsførere og revisorer kan søke om utsettelse til 21. august for hele kundemassen. Merk deg søknadsbetingelsene.

Del

Denne nyheten ble publisert 21. juni. Som følge av påtrykk fra organisasjonene ble betingelsene for utsettelse forbedret 27. juni. Andelen det kunne søkes for ble opprinnelig satt til 10 % av kundemassen, men er nå endret til hele kundemassen.

Se nyhet om de nye forutsetningene her.

Viktig! Merk deg betingelsene for å søke utsettelse. 

 

Fra gammel nyhet:

Regnskap Norge og flere andre interesseorganisasjoner hadde møte med Skattedirektoratet tidligere denne uken, hvor vi diskuterte utfordringene mange opplever med årets innlevering av skattemeldinger for særlig personer med enkeltpersonforetak. 

Skattedirektoratet har med bakgrunn i denne dialogen kommet frem til følgende, hentet fra pressemelding fra i dag 23. juni:

"Regnskapsførere og revisorer kan søke om ytterligere utsettelse for levering av skattemelding på vegne av inntil 10 prosent av kundene. Dette gjelder bare for kunder som allerede har fått utsatt frist til 30. juni. Fristen for å søke er satt til 30. juni klokken 12.00, og ny frist for å levere blir da 21. august.

Fristen for å levere skattemeldingen for næringsdrivende er i utgangspunktet 31. mai. Normalt sett er det mulig å søke om utsatt leveringsfrist for inntil 10 prosent av kundemassen for regnskapsførere, revisorer og rådgivere.  

Det innføres i år nye løsninger i stor skala, og Skatteetaten har tidligere kommet frem til at det var hensiktsmessig at profesjonelle aktører som hadde behov for utsatt frist, kunne søke om dette for alle sine kunder.  

Skatteetaten utvider nå muligheten til å søke om utsettelse på vegne av kunder, slik at det er mulig å få utsatt frist til 21. august for inntil 10 prosent av kundemassen for regnskapsførere, revisorer og rådgivere. 

For å benytte seg av denne utvidede muligheten, må man søke via løsning for utsettelse på skatteetaten.no. Muligheten for å søke åpner tirsdag 27. juni og stenger fredag 30. juni kl. 12.00. Det gis ikke utsettelse utover 21.august."

Hva betyr dette?

Vi får spørsmål om hvordan uttalelsen fra Skatteetaten skal forstås. Vi forsøker oss derfor på en klargjøring.

De dere kan søke utsettelse for er inntil 10 % av hele kundemassen. Har dere 100 kunder, kan dere altså søke utsettelse for inntil 10 kunder.

Samtlige av de det søkes ytterligere utsettelse for, må tidligere ha fått innvilget utsettelse til 30. juni.

Husk søknadsmetode!

Vær oppmerksom på den korte perioden dere kan sende inn søknader, jf. pressemeldingen over.

Merk deg også at det kun er denne ene metoden som tillates benyttet.

Hva med de som ikke får ytterligere utsettelse?

Etter det vi kjenner til vil de som har utsettelse til 30. juni, og som ikke får ytterligere utsettelse gjennom den nye ordningen, bli varslet om tvangsmulkt noen dager ut i juli. Vi har tidligere fått opplyst at dato for varsling blir 6. juli, men vi må ta forbehold ved om dette blir den faktiske datoen.

Tvangsmulkten vil deretter løpe fra en dato som det opplyses om i varselet. Denne datoen vil antagelig falle medio juli, formodentlig 14. juli. Tvangsmulkt løper i inntil 20 dager, men avbrytes ved levering.

Skjer levering før datoen for når tvangsmulkten begynner å løpe, blir det ikke ilagt tvangsmulkt.

Regnskapsførere skal få tilgang til varslene i Altinn. Disse blir tilgjengelige i innboksen til kundene. Merk at innstillingene for varsling kan medføre at du ikke får varsling direkte til deg selv.

Hva med frist for levering av årsregnskap?

Fristen for fastsettelse av årsregnskap er ikke påvirket av utsettelsen for skattemeldinger.

Kommentar fra Regnskap Norge

I møtet ba vi om en mer romslig løsning enn den som nå foreligger. De som har de største utfordringene, har behov for utsettelse med større andel enn 10 prosent.

Vårt utgangspunkt er at ingen skal lide last som følge av omleggingen til temabasert skattemelding, som Skatteetaten har initiert og utarbeidet rammene for.

Vi ser heller ingen gode grunner til å operere med lav utsettelsesandel i denne situasjonen. Utfordringene med sen innlevering handler om regnskapsforetak som helt uten egen skyld har havnet i en for dem fortvilet arbeidssituasjon. Meromkostningene har vært betydelige, både i kroner og rent menneskelige.

Les mer om utfordringene med innføring av ny skattemelding.