Skattemeldinger 2022 – store utfordringer med leveranser

Teknologien er årsaken.

Del

Mange regnskapsforetak sliter med å få levert skattemeldinger, særlig for personer som har enkeltpersonforetak.

Denne artikkelen er i første rekke ment for deg som er kunde av regnskapsforetak, og som venter på at skattemeldingen skal bli levert. Hvis du som leser er regnskapsfører, må du gjerne tipse dine kunder om det vi skriver her.

Ny skattemelding

Det var stor spenning knyttet til årets levering av skattemeldinger. Alle som driver enkeltpersonforetak (selvstendig næringsdrivende), må levere skattemeldingen i nytt temabasert format. Neste år kommer tilsvarende krav for alle aksjeselskaper. Vi er med andre ord inne i en stor omleggingsperiode.

Den store endringen ligger i at vi ikke lenger skal ha skatteskjemaer, men levere informasjonen Skatteetaten trenger fra systemene skattyterne selv bruker.

Dessverre slo det vi fryktet og hadde forhåndsvarslet til.

Flere systemleverandører har utfordringer med å levere løsning som gir god og effektiv produksjon for sine brukere. For mange regnskapsførere har dette startet med at det tok lang tid før de fikk en systemversjon det gikk an å arbeide godt i.

Veldig mange opplever at det kommer en rekke feilmeldinger, som i stor grad skyldes et omfattende valideringsopplegg som Skatteetaten har laget. Disse feilmeldingene er det ofte svært vanskelig å finne ut av.

For en del er det også vanskelig å finne ut av om man kan levere hele skattemeldingen fra systemet som brukes, eller om dette må kombineres med å bruke Skatteetatens utfyllingsportal.

Utfordringene medførte i første omgang at det ble åpnet for å søke om utsettelse for alle kunder regnskapsforetaket har, ut juni.

Stor innsats pågår

Som bruker av regnskapsforetak skal du være trygg på at det gjøres stor innsats for å komme i mål med skattemeldingene. Regnskapsførerne gjør en formidabel jobb, men er selvsagt avhengig av at verktøyene fungerer.

Vi vet også at det gjøres enorm innsats hos de systemleverandørene som er berørt.

Skatteetaten har også i perioder hatt problemer med sin portal, som har forverret leveransesituasjonen ytterligere.

Vi er inne i siste måned før fristen går ut 30. juni. Det som er viktig nå er at systemene blir stabile og at regnskapsfører får mulighet og tid til å produsere skattemeldinger.

Hva hvis regnskapsfører ikke rekker fristen?

Som forening arbeider vi, sammen med flere andre foreninger, aktivt med å følge med på situasjonen. Det samme gjør Skatteetaten, og vi har løpende dialog om situasjonen. I midten av juni skal vi diskutere innleveringer som skjer etter fristen 30. juni.

Vi er klare overfor Skatteetaten på at systemtekniske utfordringer fra systemleverandører og på skatteetaten.no, ikke må få konsekvenser utover sene skatteoppgjør.

Noe annet resultat vil være helt urimelig.

 

(Artikkelen ble publisert 31. mai og justert med noen presiseringer 1. juni.)