Utbytte, kapitalendringer og selskapsinvesteringer

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • Finansregn. 1
  Klokke Klokke ikon
 • Skatt 3
  Klokke Klokke ikon
 • Foretaksrett 3
  Klokke Klokke ikon
 • Revisor:
 • Skatt 3
  Klokke Klokke ikon
 • Finansregn. 1
  Klokke Klokke ikon
 • Foretaksrett 3
  Klokke Klokke ikon
Medlem: 3100,- Ansatt i medlemsbedrift: 3100,- Normalpris: 4200,- *eks. mva på nettkurs og servering
Medlem: 3100,- Ansatt i medlemsbedrift: 3100,- Normalpris: 4200,- *eks. mva på nettkurs og servering
Utbytteutdelinger og kapitalendringer mv. må følge selskapsrettslige regler for å være lovlige. Slike disposisjoner har alltid skattemessige konsekvenser, og den skattemessige behandlingen påvirkes i stor grad av om selskaps- og regnskapsrettslige regler er fulgt. Kurset er publisert i 2021.
Del:

I krevende økonomiske tider vil man dessverre lettere komme i konflikt med disse reglene. Det kan i ytterste konsekvens innebære erstatningsansvar for et selskaps styre og rådgivere. Formålet med kurset er å gjennomgå sentrale bestemmelser som vil komme til anvendelse ifm. utdelinger fra et selskap til eier(ne), reglene som gjelder for kapitalendringer i selskap, samt viktige bestemmelser som man bør kjenne til når man skal investere i eller få inn nye eiere i en virksomhet.

Aksjerettslige regler vil stå sentralt, men tilsvarende bestemmelser for ansvarlige selskaper og enkeltpersonforetak vil i noen grad også bli gjennomgått. I tillegg vil det fokuseres på skatterettslige og avtalerettslige regler og mekanismer.

Målgruppe

Kurset er velegnet for deg som ønsker å være en «dyktig rådgiver» og samtalepartner for kunder i krevende økonomiske tider ift. utdelinger, kapitalendringer og selskapsinvesteringer, herunder ha god kunnskap om de skattemessige konsekvenser av slike disposisjoner. Det kreves ingen spesielle forkunnskaper, men det er en fordel om kursdeltaker har noe erfaring med å bistå kunder med rådgivning som involverer utdelinger/disposisjoner mellom selskap og eier. 

Innhold

Litt om selskapsformer og risiko

Har kunden valgt riktig selskapsform

 • AS, ANS/DA, EPF

Hvilke endringer kan eventuelt gjøres

 • Hva er mulig og hvordan blir beskatningen
 • Skattefri omdanning?
 • Oppsplitting av virksomhet - fisjon

Bør virksomheten legges ned (mens leken er god)

Utdelinger

Utdeling av lovlig utbytte

Kapitalnedsettelse og tilbakebetaling av innbetalt kapital

Kort om lån fra selskap til eier

Tilførsel av kapital

Kapitalforhøyelse

Innlån fra eier

Selskapsinvesteringer og sammenslåing av virksomhet

Kjøp av aksjer/selskapsandeler

Emisjon

Fusjon

Skatt ved direkte og indirekte eierskap

Ansatte på eiersiden, hvilke regler gjelder

Avtalerettslige forhold

Aksjonæravtale

Gjennomføring

Streamet forelesning - Nettkurs. Som kontrollfunksjon vil hver kurssekvens avsluttes med et kontrollspørsmål hvor du må velge rett svar blant 3 alternativer. Du må svare riktig på spørsmålet før du kan gå videre til neste sekvens. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset.

Pris

Medlem: 3100,-
Ansatt i medlemsbedrift: 3100,-
Normalpris: 4200,-
*eks. mva på nettkurs og servering

 • Portrett av Ole Morten Huseby
  Kursleder:
  Ole Morten Huseby
  Advokat