Avtalevilkår

Forsikringsvilkår fra Tryg gjeldende fra og med 1. januar 2020

Avtalen administreres av Regnskap Norge. Alle innmeldinger, endringer og utmeldinger skal skje skriftlig til Regnskap Norge: medlemssenter@regnskapnorge.no