Erfa-nettverket

ERFA gruppene er Regnskap Norges lokale nettverk for medlemmer som ønsker å dele kunnskap og erfaringer med hverandre. I tillegg er gruppene en viktig høringsinstans for foreningen. Gruppene driftes på frivillig basis og arrangerer både møter og sosiale aktiviteter. Det er opp til den enkelte gruppe å administrere sitt nettverk (formål, samarbeidsform, hvilke tema som skal diskuteres, hvor ofte man skal møtes, osv).

Ved å delta i en ERFA gruppe vil du komme inn i et forum få nye impulser og kunnskap samt muligheten til å møte bransjekolleger og knytte kontakter i ditt nærmiljø. Du kan sparre med andre om problemstillinger, dele erfaringer, finne hensiktsmessige samarbeidsformer, osv. Hensikten er å gi medlemmene et profesjonelt og personlig nettverk de kan ha nytte av både i og utenfor jobb.

Det finnes for tiden 25 aktive ERFA-grupper som er lokalisert rundt om i landet. Dersom du er interessert i å delta i en gruppe kan du ta kontakt med gruppen direkte eller Regnskap Norge til erfa@regnskapnorge.no.

Her kan du finne en oversikt over hvor de ulike gruppene, som ønsker nye medlemmer, befinner seg. Kartet viser området hvor ERFA-gruppen holder til og ikke nøyaktig møtested, da dette ofte varierer.