Den sirkulære regnskapsklyngen

Norges – kanskje verdens – første sirkulære regnskapsklynge hjelper norske bedrifter med omleggingen til sirkulære forretningsmodeller og bærekraftig drift.

«Det grønne skiftet skjer først når vi får til lønnsomme sirkulære forretningsmodeller!»

I 2019 tok administrerende direktør i Regnskap Norge, Christine Lundberg Larsen, initiativ til etableringen av Norges – kanskje verdens – første sirkulære regnskapsklynge.

I regnskapsklyngen jobber vi, i samarbeid med medlemsbedrifter og Høyskolen i Innlandet, med å hjelpe norske bedrifter med omleggingen til sirkulære forretningsmodeller og lønnsom og bærekraftig drift.

Klyngen skal være motoren i omstillingen til en sirkulær økonomi. Aktører fra regnskapsbransjen, næringslivet og akademia jobber for å løse konkrete problemstillinger knyttet til regnskap, skatt og avgift. Resultatene fra klyngearbeidet skal brukes til å oppmuntre og påvirke til endringer av lover og regelverk, slik at det skal bli enklere å drive sirkulært.

Konkrete verktøy for omstillingen 

Klyngen møtes 5-6 ganger årlig. Vi har blitt ganske mange etter hvert, og tar for oss 2-3 case hver gang vi samles. Vi går igjennom reelle utfordringer som caset har innen skatt og regnskap, i forbindelse med sin sirkulære modell – og kommer med konkrete forslag på løsninger innenfor dagens rammer og system. Hvert case får sin egen rapport.

Regnskapsmessige hinder forsinker innføring av sirkulær økonomi

Forretningsmodellene i sirkulærøkonomien krever nye løsninger i regnskapsstandardene for at selskapene skal lykkes med omstillingen. Ønsket om å drive bærekraftig blir stadig større, men gamle regler og standarder forsinker omleggingsprosessen. Det må blant annet tenkes nytt når det gjelder verdsettelse av brukte materialer i balansen, skattemessig fradrag for ukurante varer og selskapers likviditet.

Regnskapsføreren har en nøkkelrolle

Regnskapsføreren har en nøkkelrolle som næringslivets nærmeste rådgiver når kundene skal omstille sine virksomheter til sirkulære forretningsmodeller. Nettopp derfor har Regnskap Norge tatt initiativ til å etablere og lede regnskapsklyngen.