Stedlig kurs

IT-avtaler – inngåelse og oppfølging

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
  • Regnskapsfører:
  • Rettsl. 7
    Klokke Created with Sketch.
  • Revisor:
  • Annet 7
    Klokke Created with Sketch.

Om kurset

Kurset gir et godt innblikk i sentrale tema som kunde og leverandør bør vurdere og diskutere før en IT-anskaffelse og gjennomføring av slike prosjekter. Målet er å gi deltakerne et mer bevisst forhold til fordeling av oppgaver og ansvar/risiko, og sette søkelys på hvordan dette bør reguleres i kontrakten og følges opp underveis i prosjektet. Kurset gir også kjennskap til de vanligste standardkontraktene ved IT-anskaffelser, og praktiske tips om bruken av dem. Vi går videre gjennom noen forhold regnskapsførere bør være særlig bevisst på når regnskapsfører og kunde har felles bruk av IT-løsninger. Vi gjennomgår dessuten krav til regulering av personvern i IT-prosjekter, samt en del særlig forhold knyttet til drift av løsninger, herunder skytjenester.

Målgruppe

Kurset passer godt for deg som har kunder som planlegger å investere i IT-løsninger eller har utfordringer i et IT-prosjekt. Kurset passer også for deg som selv har slike planer eller utfordringer. Vi vil gjennomgå sentrale IT-rettslige problemstillinger med særlig vekt på hvordan vanlige fallgruver kan unngås, og hva som bør gjøres dersom et prosjekt har kommet skjevt ut. Hovedtyngden av kurset vil være innen implementering av standardsystemer, men kurset vil også omfatte andre typer IT-leveranser som konsulentbistand, utviklingsoppdrag, vedlikehold- og brukerstøtte samt driftsavtaler, herunder skytjenester.

Kursinnhold

• Oversikt over relevante standardkontrakter
• Valg av kontraktsstandard
• Bruk av standardene og bilagene
• Kravene til løsningen/ løsningsspesifikasjon
• Leveransemetodikk - fossefall versus smidig
• Prosjektorganisering og rapportering
• Endringshåndtering
• Test og godkjenning
• Vederlagsmodeller
• Sanksjoner versus incentiver
• Rettighetsregulering/ lisensproblematikk og kildekode
• Reklamasjon, sanksjoner og garanti
• Prosjektoppfølging
• Løsningsstrategi ved konflikter
• Felles bruk av IT-systemer 
• Databehandleravtaler - personvern i IT-prosjekter
• Driftsproblematikk
• Særlige løsninger for skytjenester

Undervisningsform

Kurset gjennomføres som forelesninger med eksempler fra det praktiske liv. Det legges opp til spørsmål og diskusjoner fra deltakerne underveis.

Pris

Medlem: 3100,-
Ansatt i medlemsbedrift: 3300,-
Normalpris: 4100,-

Aktuelle kursdatoer og steder
  • Det er ingen planlagte kurs akkurat nå