Stedlig kurs

Utbytte og tilbakebetaling av innbetalt kapital

Oppdatering:
Regnskapsfører
Revisor
 • Regnskapsfører:
 • S/A 3,5
  Klokke Created with Sketch.
 • Rettsl. 3,5
  Klokke Created with Sketch.
 • Revisor:
 • Skatt 3,5
  Klokke Created with Sketch.
 • Annet 3,5
  Klokke Created with Sketch.

Om kurset

Nye beregningsgrunnlag for utbytte gir nye utfordringer for styret, regnskapsførere, revisorer og andre rådgivere blant annet om hvilken dokumentasjon som kreves. Utbyttereglene får også følger for mulighetene for skattefri tilbakebetaling av innbetalt kapital, enten det kommer fra aksjekapital, overkurs eller annen innskutt egenkapital. Etter kurset skal du kunne det som er nødvendig for å beregne og dokumentere maksimalt utbytte og kunne redegjøre for skattemessige konsekvenser. Kurset gir deg også den nødvendige kunnskap for å gjennomføre kapitalnedsettelser, og vite i hvilke tilfeller og hvordan utbytte kan deles ut skattefritt.

Målgruppe

Kurset retter seg mot deg som jobber med årsavslutning og/eller gir råd i forbindelse med utdeling av utbytte og hvordan egenkapitalen i ulike selskaper bør være, herunder skattemessige problemstillinger. Kurset egner seg også godt for styremedlemmer i aksjeselskaper. Kurset baserer seg på at deltakerne har grunnleggende kunnskaper om årsregnskap.

Kursinnhold


• Utbytte
 - Beregningsgrunnlag, med eksempler
 - Forsvarlig likviditet, hvilke vurderinger bør styret og rådgiver gjøre
 - Dokumentasjonskrav
 - Ansvar for styret og rådgiver
• Hva menes med skattemessig innbetalt kapital
 - Beregning og dokumentasjon av innbetalt kapital
• Kapitalnedsettelse
 - Praktisk gjennomføring ved nedsettelse av:
   - Aksjekapital
   - Overkurs
   - Annen innskutt egenkapital
 - Gjennomføring av tilbakebetaling
 - Dokumenter – kapitalnedsettelse
 - Protokollering
 - Skattemessig behandling
 - Regnskapsmessig behandling, herunder teknisk beregning

Undervisningsform

Foredrag med eksempler/oppgaver og diskusjon om sentrale problemstillinger

Pris

Medlem: 3100,-
Ansatt i medlemsbedrift: 3300,-
Normalpris: 4100,-

Aktuelle kursdatoer og steder
 • Det er ingen planlagte kurs akkurat nå